Tulevien eduskuntavaalien aikaan kannustamme jokaista päättäjää, vaikuttamistyötä tekevää ja ehdolle asettunutta pohtimaan omaa viestintäänsä. Saavutettavalla viestinnällä voidaan lisätä eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja äänestysaktiivisuutta sekä vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan ja sen toimijoihin.

Saavutettava viestintä tukee yhdenvertaisuutta

Yksi ilmiselvä keino parantaa viestinnän saavutettavuutta on viestiä monikielisesti. Pelkästään tekstin kääntäminen ei kuitenkaan takaa, että viesti saavuttaa kohderyhmäsi. Kuten viestinnässä yleisesti, myös monikielisessä viestinnässä tulisi tarkasti miettiä, millaista tietoa tarvitaan, millainen viestintä puhuttelee ja mitä viestintäkanavia kohderyhmäsi käyttää.

Kuvituksen tulisi edustaa väestömme moninaisuutta. Vältä stereotyyppien vahvistamista kuvituksessa.

Selkosuomi on monikielisen viestinnän rinnalla tärkeä keino lisätä viestinnän saavutettavuutta. Kaiken lisäksi selkosuomi hyödyttää myös koko väestöä. Kukapa ei kaipaa nykymaailman tietotulvassa selkeää ja helposti ymmärrettävää viestintää? Itse asiassa mis- ja disinformaation suosio piileekin siinä, että se on visuaalisesti houkuttelevaa ja viestit ovat helposti omaksuttavia.

Visuaalisuus ja selkokielisyys puhuttelevat kaikkia. Helppo niksi ottaa myös omaan viestintään.

Kohderyhmän luottamus on avain vaikuttavalle ja vakuuttavalle viestinnälle

On kuitenkin tärkeää muistaa, että saavutettava viestintä ei yksistään takaa, että viestisi on vaikuttava ja vakuuttava. Viesti menee perille ja se otetaan vastaan, jos viestijää pidetään luotettavana.

Luottamusta rakennetaan hitaasti, mutta toisaalta se menetetään nopeasti. Luottamusta heikentävät tekijät piilevät järjestelmissämme, rakenteissa ja viestinnässä. Otetaanpa esimerkki koronaviestinnästä, jossa korostettiin yhteen hiileen puhaltamisesta ja kriisistä yhdessä selviytymisestä. Mutta voiko yksilö todella puhaltaa yhteen hiileen, jos hän ei koe kuuluvansa joukkoon? Tai jos häntä ei päästetä yhteisen hiilen äärelle? Tai jos hän ei tiedä, mikä yhteinen hiili on ja mistä se löytyy?

Yksi askel luottamuksen rakentamiseen on tiedostaa oma valta-asetelma suhteessa niihin, joilla on enemmän esteitä yhdenvertaiseen tiedonsaantiin. Toinen askel on ottaa kohderyhmän edustajia mukaan viestinnän suunnitteluun. Jos haluat olla vaikuttava ja vakuuttava, viestintää tulisi suunnitella kohderyhmien avainhenkilöiden, monikielisen väestön parissa työskentelevien järjestöjen ja muiden ammattilaisten kanssa. Yhteistyöllä, yhteisödialogilla ja yhteiskehittämällä onnistut luomaan merkityksellisiä yhteyksiä yhteisöihin ja löytämään oikeat kanavat ja tavat viestiä.

Ole sinä yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä ja rakenna luottamusta saavutettavalla viestinnällä.

Vaalien alla ja niiden jälkeen, toivomme luotettavaa ja saavutettavaa tietoa meille kaikille!

Tulevaisuutta luomassa -hanketta (2021-2023) rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lue lisää

Yhteistyö, yhteisödialogi ja yhteiskehittäminen ovat vaikuttavan viestinnän työkaluja – THL-blogi

Vammaisten ja ulkomaalais­taustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta (thl.fi)

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *