Valtaosa Suomen vesilaitoksien talousvedestä on pohjavettä. Myös lukuisilla yksityisillä kansalaisilla on käytössään joko perinteinen rengaskaivo tai porakaivo. Pohjavedet ovat yleensä puhtaita, koska maaperä suojaa niitä.

Kokemukset ovat osoittaneet, että myös pohjavesi voi likaantua. Suomessa ilmenee vuosittain 2–10 vesiepidemiaa, joissa useimmiten on ollut syynä pohjaveden likaantuminen tauteja aiheuttavilla mikrobeilla. Vedenottokaivon virheellinen sijainti tai huono kunto voivat aiheuttaa pohjaveden likaantumisen.

Huono kaivo voi likaantua

Pohjavesien likaantumisen riski on nyt kesän helteiden päättyessä ja rajujen ukkosmyrskyjen esiintyessä suuri. Kesän helteet ovat kuivattaneet maaperän ja kuivuus on voinut tehdä maaperään jopa halkeamia. Rankkasateiden aikaan sadevedet eivät ehdi imeytyä maaperään, vaan suuri osa vedestä valuu maan pintaa pitkin lähimpiin painanteisiin. Jos kaivo sijaitsee tällaisessa painanteessa, voi osa valumisvedestä päätyä kaivoon. Kaivon likaantuminen on erityisen todennäköistä, jos kaivon rakenteet eivät ole tiiviit.

Rankkasateiden tuomat valumavedet uhkaavat vesiturvallisuutta, sillä ne kuljettavat mukanaan maan pinnalta epäpuhtauksia, kuten eläinten ulosteita. Erityisen terveysuhan aiheuttavat tulvivat viemärit ja vuotavat jätevesijärjestelmät, jos tällaiset taudinaiheuttajamikrobeja sisältävät vedet päätyvät pohjaveden joukkoon. Kun likaantuneesta pohjavedestä valmistetaan talousvettä, mahdollisen sairastumisen taustalla on useimmiten norovirus tai kampylobakteeri.

Pohjavedenottamoiden tulisi seurata veden laatua

Kaikkien pohjavedenottamoiden tulisi juuri nyt helteisen kesän vaihtuessa sateisiin tehostaa veden laadun seurantaa. Seurannan avulla on mahdollista huomata veden likaantuminen parhaimmassa tapauksessa jo ennen kuin pohjavedestä valmistettu talousvesi ehditään toimittaa kuluttajille. Kaivon tarkastus ja oikein ajoitettu vesinäytteenotto sekä tarvittavat korjaustoimet takaavat veden laadun ja voivat ehkäistä vesivälitteisiä sairastumisia.

Talousveden likaantumisesta ja mahdollisesta vesiepidemiasta voi aiheutua maineen menetyksen ja ihmisten sairastumisten lisäksi välittöminä tai välillisinä vaikutuksina merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Yksityiskaivojen osalta talousveden likaantumisen aiheuttamien vaikutusten arviointi on vaikeampaa. Leirintäaluetta tai maatilamatkailua ylläpitävän pienyrittäjän tulon menetykset voivat kuitenkin nousta hyvinkin suuriksi, jos toiminta keskeytyy oman kaivon veden likaantumiseen.

Jokaisella vedenottamolla tulisi viimeistään nyt arvioida, millaisen uhan rankkasateet voivat aiheuttaa veden laadulle. Onko vedenottokaivo kunnossa, voiko kaivoon päästä pintavalumia ja onko veden käsittely riittävä pohjaveteen mahdollisesti joutuvien mikrobien tuhoamiseksi? Akuutein kiire varautumiseen ja riskinarviointiin on erityisesti niillä vedenottamoilla, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia rankkasateiden yhteydessä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *