”Sinun on turvallista olla meihin yhteydessä” – Viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään

Yhdenvertainen viestintä parantaa viranomaistoiminnan laatua ja asiakkaiden luottamusta. Se luo turvallisuutta ja vahvistaa uskottavuutta. Viranomaisina olemme lain nojalla velvoitettuja torjumaan syrjintää ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta toiminnassamme.

Blogin vinkit on poimittu THL:ssa juuri käyttöön otetusta yhdenvertaisemman viestinnän tarkistuslistasta. Yhdenvertaisemman viestinnän vinkit on tarkoitettu kaikkien työntekijöiden tueksi ja THL:n strategian toimeenpanemiseksi arjessa. Voit ottaa vinkit itsellesi talteen alta.

1. Pohdi, kenelle viestisi on suunnattu

Mieti, miten huomioit sateenkaari-ihmiset viestinnässä. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille voi olla tärkeää tietää, että viranomaisen tarjoamissa palveluissa on osaamista sukupuolen moninaisuudesta ja että vähemmistöihin kuuluvien on turvallista ottaa yhteyttä.

Huomioi sukupuolen moninaisuus viestinnän suunnittelussa ja aiheiden asiantuntijoissa. Pyydä aihepiirin tuntevalta sitaatti tekstiin tai puheenvuoro tapahtumaan. Kysy, mitä nimitystä tai titteliä henkilö haluaa itsestään käytettävän. Ruotsin- ja englanninkielisiä tekstejä varten kysy myös pronominia.

Käytä apuna esimerkiksi THL:n tasa-arvosanastoa, jos viestittävä aihe ei ole sinulle tuttu.

2.  Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä

Huomioi, ettei kieli ole koskaan täysin neutraalia. Esimerkiksi säädöskieli voi olla vanhentunutta, jolloin sen käyttö voi olla perusteltua ainoastaan lakiin viitatessa. Esimerkiksi laissa käytetty sana transseksuaali on erehdyttävä ja vanhentunut.

Vältä luomasta mielikuvaa, että sukupuolia olisi vain kaksi. Jos ilmiö tavalla tai toisella koskee kaikkia sukupuolia, älä rajaa tekstiä vain naisiin ja miehiin. Vältä sanoja molemmat, kummatkin tai vastakkaiset sukupuolet.

Ota huomioon perhesuhteiden ja vanhemmuuden moninaisuus. Käytä sukupuolittuneiden käsitteiden sijaan esimerkiksi sanoja kumppani, puoliso, vanhempi tai kotiväki.

Pohdi, onko viesteissä tarpeen määritellä myös se, mitä et aiheesta käsittele tai tiedä. Esimerkiksi: ”Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavilla kattavaa tutkimustietoa.”

3. Käytä moninaisia kuvia

Valitse kuvia, jotka aidosti edustavat ihmisiä ja ihmisryhmiä, joista olet kertomassa. Pura kuvissa sukupuoleen liitettyjä stereotypioita ja kuvaa sukupuolen ilmaisultaan moninaisia ihmisiä.

Tuo kuvissa esiin moninaisuutta, jotta jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon. Esimerkiksi kuva, jossa on joukko miehiä, ei kuvita tehokkaasti artikkelia, jossa on haastateltu eri sukupuolisia henkilöitä.

Kuvaa moninaisia perheitä, esimerkiksi sateenkaariperheitä. Käytä kuvia vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä kaikenlaisten tekstien, eikä vain vähemmistöistä kertovien tekstien ohessa.

4. Luo puitteet turvallisemmalle keskustelulle

Turvallisempien tapahtumien järjestäminen ja niistä viestiminen ovat osa yhdenvertaista viestintää. Koronatilanteen johdosta on mietittävä entistä enemmän myös virtuaalisten tilaisuuksien turvallisuutta.

Varmista, että järjestämäsi tilaisuudet ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita esimerkiksi rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä homofobiaa.

Määritä säännöt turvallisemmalle keskustelulle, esimerkiksi:

  • Kunnioita toisen kokemusta ja itsemäärittelyä.
  • Älä tee oletuksia toisen kokemuksista, ajatuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

Käytä syrjimätöntä kieltä myös työkavereiden kesken ja epävirallisessa viestinnässä. Huomioi, että kohteliaisuuksiksi tarkoitetut ilmaisut voivat todellisuudessa olla toiseuttavia ja ulossulkevia. Nämä mikroaggressioiksi kutsutut kommentit kuormittavat erityisesti vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

5. Jaa kokemuksesi yhdenvertaisemmasta viestinnästä

Osallista koko organisaatio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Viranomaisorganisaatioiden on tärkeää tarjota työntekijöille tilaisuuksia kouluttautua ja keskustella yhdenvertaisuuden edistämisestä omassa työssään.

Jaa onnistumiset, mokat ja oppimiskokemukset kollegojen kanssa. Se vahvistaa yhdenvertaisuusosaamista koko organisaatiossa.

Käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Eri puolilla Suomea järjestettävät Pride-tapahtumat tarjoavat erinomaisen alustan viranomaisten ja sateenkaari-ihmisten ja -järjestöjen väliseen keskusteluun.

Helsinki Pride -ihmisoikeustapahtumaa vietetään 7.-13.9.2020. Viikon teema on esikuvat.

Lue lisää:

Sukupuolitietoinen viestintä (Sukupuolten tasa-arvo, THL)

Tasa-arvosanasto (Sukupuolten tasa-arvo, THL)

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – miksi ja miten? -verkkokoulutus valtion viranomaisille

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *