Sukupuolen moninaisuus tehty näkyväksi tasa-arvolaissa

Sukupuoli on moninainen. Kaikkien ihmisten sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei mukaile heidän fyysistä kehoaan. Sukupuolivähemmistö-käsitteellä kuvataan ihmisiä, joilla sukupuolen eri ulottuvuudet, kuten biologinen, sosiaalinen, psyykkinen tai juridinen ulottuvuus, eivät ole yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi.

Sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat monessa suhteessa eriarvoisessa asemassa valtaväestöön nähden. Tutkimusten mukaan jopa 90 prosenttia transnuorista on kokenut epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää tai uhkailua koulussa tai oppilaitoksessa. Tasa-arvovaltuutetun toimiston vuonna 2011 teettämän selvityksen perusteella syrjintä työelämässä on keskeinen eriarvoistava tekijä transihmisten elämässä.

Tasa-arvolaki uudistui vuoden 2015 alusta

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tasa-arvolain uudistus, joka laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai jollain muulla tavalla. Näin sukupuolen moninaisuus tuotiin ensi kertaa näkyväksi tasa-arvolaissa.

Laissa on myös velvoitettu viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ennaltaehkäisemään syrjintää. Lainmuutoksen tarkoituksena on ennen muuta turvata sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeutta elää ilman pelkoa syrjinnästä. Kun sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää ennaltaehkäistään, parannetaan samalla kaikkien mahdollisuuksia kokea ja ilmaista sukupuoltaan vapaammin.

Kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa

Lakimuutos ei kuitenkaan yksinään riitä. Sukupuolen moninaisuudesta käydään valtamedioissa edelleen liian vähän keskustelua. Lakimuutoksen lisäksi sukupuolen moninaisuus tulisikin tehdä näkyväksi yhteiskunnan toiminnan eri alueilla, ja sukupuolivähemmistöt tulisi ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta heidän elämäänsä.

Muutoksia toki tapahtuu, vaikkakin hitaasti. Tasa-arvovaltuutetun raportissa kaikki haastateltavat näkivät sukupuolivähemmistöjen asemassa tapahtuneen myönteistä kehitystä. Eduskunnassa perustettiin tämän vuoden toukokuussa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita ajava kansanedustajien verkosto.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tänä kesänä ensi kertaa mukana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Helsinki Pride -viikolla, jonka teemana on hyvinvointi. Erityishuomiota kiinnitetään sateenkaarinuorten hyvinvointiin, josta järjestetään paneelikeskustelu maanantaina 22.6. klo 17.30. Pride-viikon huipentavassa Puistojuhlassa lauantaina 27.6. THL:n edustajat jakavat materiaalia ja tietoa muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä sukupuolen moninaisuudesta.

Keskustelun tueksi tarvitaan tietoa

Tasa-arvotiedon keskus Minna on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sijaitseva valtakunnallinen tietopalvelu. Minnan verkkosivuilta löydät lisää tietoa sukupuolen moninaisuudesta, tasa-arvolaista, syrjinnästä ja monesta muusta sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä asiasta.

Lue lisää:
Tietoa sukupuolesta Tasa-arvotiedon keskus Minna, THL

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. STM:n raportteja ja muistioita 2015:22
Tietoa ammattilaisille sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Set

Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta. Tasa-arvovaltuutettu
Suhonen, Sami, Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja itsenään elämisen mahdollisuudet. Teoksessa Mika Gissler ym. (toim.), Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot vuosikirja 2014. THL, Nuora ja Nuorisotutkimusverkosto, 178–186.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *