Under den europeiska hiv- och hepatittestveckan betonas betydelsen av ett tidigt test och vård. Var femte hiv-smittad i Finland vet inte om att hen är smittad. Du har rätt att få veta om du är en av dem.

Varför är tröskeln att låta testa sig hög?

Cirka hälften av hiv-smittfallen i Finland konstateras sent – när vården redan borde vara i gång.

Vi har rätt till hiv-test i den offentliga hälsovården utan läkardiagnos och dessutom på främmande ort och anonymt. Dessutom har var och en av oss tillgång till en hälsovårdscentral, dit det borde vara lätt att söka sig för ett test. Hälsovårdscentralen ska också fördomsfritt erbjuda testet.

I praktiken kan ändå tröskeln ofta vara för hög. Stämplas jag som ansvarslös i mitt sexuella beteende om jag kommer för att låta testa mig? Hur kommer man att förhålla sig till min sexuella läggning? Kommer mina vänner och familjen att överge mig, om det visar sig att jag är smittad? Attityden har betydelse. Genom att respektera den mänskliga mångfalden och minska fördomarna mot och stigmatiseringen av hiv-smittan och personer som drabbats av den sänker vi tröskeln för att komma till ett test.

Ibland öppnas inte dörren trots att nån knackar på – du blir nekad testning, eftersom det inte lär finnas någon smittorisk. Fel! Risken varierar förvisso, men oskyddat sex är inte riskfritt. Utgångspunkten är att inget hiv-test är onödigt. Var och en har rätt att sörja för sin hälsa och skydda sina partner.

Och det räcker inte att dörren öppnas endast när någon knackar på den. Inom hälsovården borde också finnas vilja och förmåga att vid behov öppna dörren, trots att ingen knackat på.  Aids-dagens slogan i fjol ”Ska vi ta ett hiv-test på samma gång?”, lönar det sig utan vidare att fortsätta använda.

Grupper som är särskilt exponerade för hiv-smitta behöver dessutom egna dörrar och mycket låga trösklar, bakom vilka det finns en yrkesutbildad person som känner målgruppens specialbehov.  Serviceställen som det är lätt att komma till och som utför hiv-test finns på de största orterna. Dessa serviceställen kunde ändå vara fler.

Många goda skäl att låta testa sig

Den som fått smittan kan se frisk ut och känna sig frisk i flera år, trots att hiv samtidigt gör sin skada inombords.  Genom att låta testa dig skyddar du både din egen och dina partners hälsa. I USA är rekommendationen att erbjuda ett hiv-test till alla i åldern 13–64 år vid kontakter med hälsovården.

Ju tidigare din smitta upptäcks, desto bättre möjligheter har du att hålla dig frisk och leva ett normallångt liv. Bäst är att söka sig till ett hiv-test i tid, men ändå bättre sent än aldrig. Medicinering verkar ofta också på en sent upptäckt infektion, men prognosen är inte lika bra som vid tidig upptäckt.

Ett tidigt test förhindrar också fortsatt smittspridning.  Medvetenhet om att man bär på hiv-smitta minskar riskbeteendet, och medicineringen stoppar effektivt hiv från att smitta.

Här kan du låta testa dig

Test av hiv och könssjukdomar utförs gratis inom den offentliga hälsovården och på testställen med låg tröskel.

Det lönar sig att låta testa sig på hälsovårdscentralen eller polikliniken för könssjukdomar.  Du kan gå på ett test också på en främmande ort och anonymt.

Testställen med låg tröskel

Pluspisteet

Hiv-stödcentralen

Terveysneuvontapisteet

Pro-tukipiste

Privata läkarstationer gör hiv-test mot avgift.

Läs mer:

European HIV-Hepatitis Testing Week

Principer för hiv-test: Rekommendation för verksamhetsställen inom primärvården och serviceställen med låg tröskel

Suomen hiv-strategia 2013-2016

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *