Strax före jul besökte Finlands Lucia 2015, Sonja Lehto, THL:s julkaffe. Lucia med sina tärnor uppträdde med sång och levande ljus i luciakronan och spred värme och julstämning bland personalen.

Under en pratstund efter programmets slut framgick det att Sonja hade tagit influensavaccination före uppdragets början. Luciauppdraget pågick under december-januari, men vi fick nyligen en möjlighet att höra mera om Sonjas erfarenheter.

Till luciauppdraget hör att besöka och uppträda på många orter enligt en hektisk tidtabell. Besöken riktar sig till olika former av äldreboende, sjukhus och vårdhem, men också till julfester, garnisoner och kyrkor. Också republikens president med maka fick besök av luciaföljet. Under ungefär en månad genomfördes över åttio olika uppdrag. I anslutning till Finlands Lucia pågår också årligen en insamlingskampanj för allmännyttiga ändamål.

Vi frågade Sonja varför hon bestämt sig för att ta vaccinet trots att hon inte själv hör till någon riskgrupp.

”Jag bestämde mig för att ta influensavaccinet för att jag inte ville ta risken att bli sjuk under uppdraget. Luciasäsongen är kort och skulle ta hela min tid och jag ville inte gå miste om någonting. Jag tänkte också på att jag skulle träffa hundratals människor på många orter och ville inte smitta någon annan. Speciellt inte eftersom vi besökte just äldre och sjuka som har svagare immunförsvar och risken för smitta är större för dem”, berättar Sonja.

”När det blev klart att jag blivit vald till lucia, sökte jag mig till vaccination två veckor före uppdraget skulle börja. Det blev lite bråttom för att vaccinet skulle få tid att hinna verka innan turnéstarten. Jag tog vaccinet på en privat läkarstation.”

”Till lucias uppdrag hör att sprida julstämning, ljus och glädje och många väntar varje år ivrigt på att få träffa lucia. Också för mig var det en stor sak i mitt liv. Det skulle ha varit tråkigt att göra människor besvikna.”
”Jag höll mig faktiskt frisk under hela luciauppdraget. Jag brukar inte bli så hemskt lätt sjuk, och feber hade jag väl senast på lågstadiet. Men man kan ju aldrig veta, och jag är jättenöjd att jag tog vaccinet, för många blev ju sjuka. En av mina vänner blev sjuk under jullovet och gick miste om ganska mycket.”

En stor andel av personalen vid HNS tar influensavaccinet

Influensavaccination rekommenderas för social- och hälsovårdspersonal av samma orsaker som även fick lucia Sonja att ta vaccinet. De årliga vaccinationerna bygger på patientsäkerhets- och arbetsskyddmålsättningar, och strävan är att skydda både svaga patienter, klienter vid äldreboende och personal.

På sjukhusen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har man förstått betydelsen av hög influensavaccinationstäckning. I mitten av januari månad hade redan 78 procent av HNS-sjukhusens personal tagit vaccinet.

Hög vaccinationstäckning bland personalen förebygger influensaepidemier och allvarliga sjukdomsformer på avdelningar för intensivvård, grundsjukvård och äldrevård effektivare än om endast patienterna vaccineras. Sjukdom och hög ålder gör vaccinsvaret mindre effektivt.

HNS målsättning är att 80 procent av hälsovårdspersonalen tar vaccinet.

Vaccinationstäckningen är dock inte närapå så här hög i alla Finlands social- och hälsovårdsenheter. Det är naturligtvis frivilligt att ta vaccinet, och täckningen varierar mycket från en arbetsplats till en annan. Ifall personalens täckning förblir låg, blir också det indirekta skyddet för patienterna nästan obetydligt.

I vårdenheter där invånarna eller patienterna är åldersstigna eller har dålig allmänhälsa kan en influensaepidemi ställa till med betydlig skada.

Det lönar sig att ta vaccinet i tid

Riskgrupperna får influensavaccinet gratis via den offentliga hälso- och sjukvården. Vaccin finns ännu att få på hälsocentraler, men åtgången under pågående säsong har varit så bra att vaccinet är slut i THL:s centrallager. Många arbetsgivare erbjuder influensavaccination som en del av företagshälsovården. Vaccination främjar arbetstagarens hälsa och välbefinnande och minskar dessutom sjukfrånvaron.

Ifall man inte hör till riskgrupperna eller får vaccinet via företagshälsovården har man kunnat köpa vaccinet på apotek mot recept. Säkrast får man vaccinet och skyddet blir allra bäst ifall man är ute i tid och tar vaccinet redan i oktober-november. Det lönar sig inte att vänta tills epidemin börjar.

Sonjas uppdrag som Finlands Lucia tog slut i januari, men influensasäsongen fortsätter ännu under några månaders tid. Vaccinet skyddar henne för resten av säsongen. Nästa höst väljs en ny lucia, och Sonja kommer att fungera som hennes stöd- och reservperson.

”Jag skulle nog kunna rekommendera influensavaccination också för nästa lucia”, säger Sonja som avslutning på vår pratstund.

Mer information:

THL – Ajantasainen influenssakatsaus (endast på finska)

THL – Influensavaccin

HUS influenssatietoa (endast på finska)

Luciatraditionen

Folkhälsan, Finlands Lucia –organisatör och kampanjinsamling

Video: Finlands Lucia Sonja Lehto om influensavaccinet 

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *