I framtidens social- och hälsocentraler arbetar nöjda expertteam

Byggandet av framtidens social- och hälsocentraler på olika håll i Finland fick fart av de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljade i slutet av juni.

Som en del av social- och hälsovårdsreformen bereder och tar regionerna i bruk en ny slags och omfattande social- och hälsocentral. Mycket bra arbete har redan gjorts och fungerande verksamhetsmodeller har utvecklats.
Fungerande verksamhetsmodeller som stöd för projekten (Thl.fi, på finska)

Framtidens social- och hälsocentraler är eftertraktade arbetsplatser för yrkesfolk inom social- och hälsovården. Forsknings- och utvecklingsverksamheten blir en del av grundarbetet och yrkesfolket får använda sin kompetens övergripande.

En egen ansvarsperson åt den som besöker social- och hälsocentralen

Social- och hälsovårdsreformen görs med människan och servicen före. Detta syns i att det blir smidigare och lättare att uträtta ärenden vid social- och hälsocentralen. Människan behöver inte själv gå från en plats till en annan för att reda ut och ställa frågor – social- och hälsovårdspersonalen är till för det.

Vid framtidens social- och hälsocentral måste den som använder tjänsten ha en ansvarsperson. Alltså en person som känner till människans helhetssituation, oavsett om det är fråga om en fysisk sjukdom eller ett behov av att ansöka om ekonomiskt stöd.

Ett närmare samarbete mellan yrkesgrupperna garanterar en högklassig och kundorienterad social- och hälsocentral

Vid framtidens social- och hälsocentral eftersträvas en ny typ av samordning av social- och hälsovårdstjänsterna.

Målet uppnås när socialvården och hälso- och sjukvården är starka partners och yrkesgrupperna intensifierar sitt samarbete.

Vid framtidens social- och hälsocentral arbetar yrkesutbildade inom socialarbete och socialvård, medicin och odontologi och yrkesfolk inom vårdarbete samt specialarbetare inom olika områden, såsom psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, näringsterapeuter och talterapeuter.

Ett exempel på praktisk integration är att man starkare kopplar mentalvårds- och missbrukartjänster
med vanliga tjänster på basnivå som stöds av den specialiserade sjukvården.

Teamarbetet stöder orken i arbetet och kontinuiteten i vården

Framtidens social- och hälsocentraler skapar allt attraktivare arbetsplatser bland annat genom att göra ändringar i arbetet och arbetsfördelningen. Huvudregeln ska vara att arbetet inte utförs ensam utan att ansvaret kan fördelas mellan kollegor och yrkesfolk inom olika branscher.

Det multiprofessionella teamarbetet stöder orken i arbetet. I dagsläget kan arbetet vid hälsocentraler trots sin belöning vara mycket belastande, eftersom det ofta finns för mycket att göra och för lite tid.

I framtidens social- och hälsocentraler kunde det grundläggande arbetet organiseras i egenvårdsteam som består av flera yrkesutbildade inom social- och hälsovården. För detta behövs inga ändringar i lagstiftningen, utan arbetsfördelningsärenden kan skötas med modern ledning och genom att lyssna på personalen. Varje team utför sin inbördes arbetsfördelning på det mest ändamålsenliga sättet. En del av klienterna och patienterna behöver långvarigt och multiprofessionellt stöd från både social- och hälsosidan, en del har besvär som löses på en gång.

I bästa fall består teamen av både erfarna veteraner och yrkesfolk inom social- och hälsovården som är i början av sin karriär. På så sätt kan nybörjare utvidga sitt kunnande vid sidan av arbetet och i takt med att yrkesskickligheten utvecklas blir de också säkrare på sitt arbete. Samtidigt skapar teammodellen en naturlig struktur för handledningen av utbildnings- och praktikperioderna.

När teamet är omfattande är det enkelt att konsultera yrkesfolk sinsemellan och styra klienter och patienter mellan experter. Genom att utnyttja teamarbetet ligger inte klienten eller patienten på en persons ansvar. Kontinuiteten i vården är tryggad.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *