Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet