Informationshantering inom social- och hälsosektorn

Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet 

Organisationer inom socialvården och de framtida välfärdsområdena kan inte längre komma med egna lösningar. Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 november 2021.

Lue lisää Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet