Informationshantering inom social- och hälsosektorn

Smarta principer har redan identifierats – socialvårdens datamodell väntar på genomförande

Utvecklingen av socialservicen och servicens kvalitet är mycket beroende av klientuppgifter. Strukturerad information stöder informationens användbarhet, vilket innebär att många olika aktörer har förväntningar på informationen.

Lue lisää Smarta principer har redan identifierats – socialvårdens datamodell väntar på genomförande

Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet 

Organisationer inom socialvården och de framtida välfärdsområdena kan inte längre komma med egna lösningar. Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 november 2021.

Lue lisää Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet