Barn

Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv

Lukuaika10 min

Hur känns det för ett barn eller en ung person om vi upprepade gånger glömmer att fråga vad de vill göra med sina liv? Om de inte kan påverka hur de tillbringar sin fritid, vilka grupper de tillhör eller om de inte ens kan uttrycka sin åsikt? Eller hur känns det att inte ens kunna […]

Lue lisää Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv

Hur ska vi skydda barn och unga med funktionsnedsättning mot våld?

Lukuaika11 min

Barn som på grund av olika former av funktionsnedsättningar hör till en särskilt utsatt grupp löper större risk än andra barn och unga att råka ut för olika former av diskriminering, trakasserier, sexuellt utnyttjande och annat våld. För att uppfylla rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning är det framför allt viktigt att vuxna som […]

Lue lisää Hur ska vi skydda barn och unga med funktionsnedsättning mot våld?

Barnens hälsogranskningar och vaccinationerna är viktiga även under undantagsförhållanden

Under år 2020 kom coronavirusepidemin och ledde till betydande bekämpningsåtgärder i Finland. Undantagsförhållandet har även påverkat hälsogranskningarna och vaccinationerna av barn i rådgivningsåldern. Antalet hälsogranskningsbesök på barnrådgivningens begränsades redan i början av coronavirusepidemin. Även kundfamiljerna började annullera inbokade rådgivningstider på grund av rädsla för coronavirussmitta. Enligt data från Avohilmo registrerades under vecka sex i februari […]

Lue lisää Barnens hälsogranskningar och vaccinationerna är viktiga även under undantagsförhållanden

Familjer har nytta av rådgivningens hembesök

Lukuaika9 min

Rådgivningens hälsovårdare har gjort hembesök sedan 1920-talet. Under de första åren baserade sig rådgivningsverksamheten mera på hembesök än på besök på mottagningen. Den centrala målsättningen för verksamheten var att minska spädbarnsdödligheten och att statistikföra de nyfödda. Nästan alla hälsocentraler erbjuder fortfarande hembesök för familjer som väntar barn, har fått barn och i specialsituationer för familjen. […]

Lue lisää Familjer har nytta av rådgivningens hembesök

Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

Lukuaika5 min

Vilka är grundpelarna för våra barns och ungas välbefinnande? I en workshop som ledningen för Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd ordnade tillsammans med sakkunniga förra fredagen diskuterade vi hur barn och unga i Finland mår. Alla barn och unga ska uppleva att de har en nära relation till en vuxen, som stödjer och […]

Lue lisää Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

ECD-rapporten ”Education at a Glance” ledde till viss oro när det framkom att NEET-siffrorna ökat bland finländska unga – och i synnerhet bland de unga männen. Beteckningen NEET-unga, ‘Not in Employment, Education or Training’ står för unga som inte studerar, förvärvsarbetar, utför värnplikt eller deltar i aktiverande eller rehabiliterande åtgärder. Med andra ord, unga som […]

Lue lisää Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

På Världsaidsdagen blir man dyster till sinnes när man tar del av hälsoinformationen i läroböcker för högstadiet och andra stadiet. I skolornas officiella sexualundervisning förbises informationsbehovet hos och till och med existensen av de unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Vi har redan i flera decennier känt till hur hiv smittar och vilka […]

Lue lisää Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta