Barn

Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

På Världsaidsdagen blir man dyster till sinnes när man tar del av hälsoinformationen i läroböcker för högstadiet och andra stadiet. I skolornas officiella sexualundervisning förbises informationsbehovet hos och till och med existensen av de unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Vi har redan i flera decennier känt till hur hiv smittar och vilka […]

Lue lisää Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

Ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn

Lukuaika6 min

Även om personer med funktionsnedsättning bildar en av de största minoritetsgrupperna hamnar de lätt i skymundan och marginalen. Vi saknar tillräcklig information om dessa personers ställning, behov och position i samhället. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som riksdagen nyligen godkände, ingriper i detta missförhållande. Den ålägger stater att samla information om personer med […]

Lue lisää Ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn