Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd

Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Klientens delaktighet beaktas inte alltid i tillräcklig mån i serviceprocesserna för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika verktyg och arbetsmetoder som stöder delaktigheten, men dessa tillämpas inte nödvändigtvis alltid.

Lue lisää Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Våren 2022 genomförde vi en enkät för att ta reda på vilka erfarenheter och lärdomar som de anställda inom funktionshinderservicen har från coronaepidemin. Enkäten är en av de få utredningar där man har vänt sig till de anställda.

Lue lisää Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet

Servicen för personer med funktionsnedsättning befinner sig mitt i en tid av förändring och osäkerhet. Den nya lagen om funktionshinderservice behandlas fortfarande i riksdagen när detta blogginlägg skrivs och det verkar som om riksdagen inte hinner behandla lagförslaget så att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Även det att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 medför en ny verksamhetsmiljö för servicen för personer med funktionsnedsättning.

Lue lisää Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet