Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd

Ordnandet av service för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdena är fortfarande under utveckling

Efter att vi nu har levt mer än nio månader i välfärdsområdena vet vi redan ett och annat om hur verksamheten har kommit igång i områdena. Syftet med servicen för personer med funktionsnedsättning, vilket även bör vara dess kärna, är att möjliggöra och säkerställa deltagande för personer med funktionsnedsättning samt att undanröja hinder för jämlikhet.

Lue lisää Ordnandet av service för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdena är fortfarande under utveckling