Coronaepidemin

Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland

Socialt utsatt ställning och kroniska sjukdomar har ökat risken för att insjukna eller avlida under Covid-19-epidemin. Internationella undersökningar om pandemins inverkan på personer med funktionsnedsättning fokuserar på dödligheten, dödsorsakerna och sjukligheten hos personer med funktionsnedsättning.

Lue lisää Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland