Coronaepidemin

Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Våren 2022 genomförde vi en enkät för att ta reda på vilka erfarenheter och lärdomar som de anställda inom funktionshinderservicen har från coronaepidemin. Enkäten är en av de få utredningar där man har vänt sig till de anställda.

Lue lisää Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland

Socialt utsatt ställning och kroniska sjukdomar har ökat risken för att insjukna eller avlida under Covid-19-epidemin. Internationella undersökningar om pandemins inverkan på personer med funktionsnedsättning fokuserar på dödligheten, dödsorsakerna och sjukligheten hos personer med funktionsnedsättning.

Lue lisää Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland