På Världsaidsdagen blir man dyster till sinnes när man tar del av hälsoinformationen i läroböcker för högstadiet och andra stadiet. I skolornas officiella sexualundervisning förbises informationsbehovet hos och till och med existensen av de unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Vi har redan i flera decennier känt till hur hiv smittar och vilka de utsatta grupperna är med tanke på hiv. I Finland befinner sig till exempel homosexuella män och män som har sex med män i en utsatt situation. Trots detta glömmer vi dem fortfarande i sexualundervisningen – över 30 år efter att hiv-epidemin startade i Europa.

Meningarna som aldrig skrevs i läroböckerna

En titt i tre läroböcker i hälsoinformation visar att ingen av dem erbjuder regnbågsunga information om säkert sex. Meningarna som saknas i läroböckerna kunde till exempel ha lytt så här:

”Du kan skydda dig mot hiv-sitta och andra könssjukdomar genom säkert sex, dvs. genom att använda kondom vid vaginalt och analt samlag och kondom eller slicklapp vid oralsex. Dessutom ska du alltid vid analsex förutom kondom också använda ett vattenlösligt eller silikonbaserat glidmedel. Glidmedel förebygger skavsår och förhindrar att kondomen går sönder under samlaget.”

”Preventivmedel ger ett mycket gott skydd, men bara om de används rätt”, berättar en lärobok. I denna bok undervisar man i användningen av kondom endast i samband med förhindrande av graviditet, varvid det berättas att ”kondomen ska träs på innan penis ens nuddar kvinnans könsorgan”.

Var finns anvisningarna om säkert sex för de pojkar och blivande män som har eller senare i livet kommer att ha sex med män? Och för de flickor och blivande kvinnor som har sex endast med kvinnor? Eller för de flickor och pojkar vilkas sexliv i stället för penis-vaginasamlag omfattar oralsex och/eller analsamlag eller alla dessa?

Läroböckerna i hälsoinformation når alla unga. Vissa unga blir ändå tvungna att leta efter den viktiga grundläggande informationen om sin hälsa och välfärd någon annanstans. Vi kan i nuläget bara hoppas att de som letar hittar till exempelvis Hiv-stödcentralens webbplats och där får saklig information om säkert sex.

Skrämsel skapar inte välbefinnande

Varje vuxen kan fundera över om hon eller han skulle vilja ha information om könssjukdomar av hälsovårdaren så här:

”Den som misstänker sig ha drabbats av en könssjukdom, är enligt lagen skyldig att uppsöka läkare. Könssjukdomarna har allvarliga konsekvenser, till exempel barnlöshet, risk att insjukna i cancer och till och med risk att dö. Konsekvenser kan förekomma även om sjukdomen skulle vara symtomfri. Könssjukdomar är vanliga och antalet personer som insjuknar i dem ökar kontinuerligt.” (Plock från tre läroböcker i hälsoinformation för högstadier och gymnasier)

…eller så här:

”Könssjukdomar kan förebyggas och många även behandlas. Alla könssjukdomar kan vara symtomfria. För att skydda din egen och din partners hälsa lönar det sig alltid att ta ett könssjukdomstest när det funnits en risk att du blivit smittad. Vänd dig till exempel till din hälsostation för en undersökning. På de kommunala vårdinrättningarna är undersökningar av könssjukdomar avgiftsfria för klienten.” (Från webbplatserna Internationella aidsdagen och THL:s Seksuaali- ja lisääntymisterveys)

I stället för skrämsel vill de unga få information om förälskelse, sällskapande, olika sätt att ha sex, säkert sex, könssjukdomar och hur situationer reds ut när det inte gick såsom det var tänkt. Utöver information är det viktigt att de unga också får kunskaper som främjar den sexuella hälsan, som gör att de kan söka hjälp i problemsituationer och exempelvis söka sig till ett könssjukdomstest.

Vem är jag och vart hör jag?

En viktig del när det gäller att främja de ungas sexuella hälsa är utöver information och färdigheter att höja självkänslan. Genom sexualundervisning kan en ung persons självkännedom och självkänsla höjas betydligt, givet att inställningen till det sexuella välbefinnandet är positiv och öppen.

Varje ung person ska kunna vara stolt över sig själv och sin identitet. Varje ung persons känslor, lust och identitet ska ses som lika värdefull. Varje ung ska känna sig värdefull just sådan som hen är. Den som respekterar och sätter värde på sig själv tänker på sin egen och sina partners hälsa och välbefinnande.

Regnbågsunga är fortfarande osynliga i skolans vardag – kunskap, stöd och positiva rollmodeller saknas. I samplet från de tre böckerna berördes homosexuella endast på upplaget om hiv och aids. Mellan raderna kan man läsa om existensen av homosexuella i en mening som ”De flesta blir intresserade av det motsatta könet.” Den observanta läsaren förstår att de flesta inte är alla och kan föreställa sig den osynliga, trots att inget sägs om intresse för en person av det egna könet.

Inte för skolan – utan för livet

Senast när de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen har trätt i kraft i augusti 2016 hör det till skolans uppgifter att öka informationen om och förståelsen för sexualitetens mångfald. Vi utmanar nu alltså förläggarna att publicera bokserier där ett kritiskt förhållningssätt till normer samt könets och sexualitetens mångfald tas som utgångspunkt i sexualundervisningen.

Vi utmanar också fostrarna att tillsammans med elever/ studerande ifrågasätta läroböckernas normativa och fördomsfulla innehåll samt diskutera dessa frågor till exempel på lektionerna i hälsokunskap.

I dag, på Världsaidsdagen, utmanar vi var och en att tända ett ljus för att hedra minnet av dem som har avlidit i aids samt för att minska fördomarna och stigmat gentemot dem som drabbats av hiv-smitta.

Läs mer:

Internationella aidsdagen

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (THL)

Suomen hiv-strategia 2013–2016

Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020

Bryt normen

Seksuaalikasvatuksen standardit (WHO)

Hiv-stödcentralens material: YLPEYS-broschyren (på finska) erbjuder unga homo- ja bisexuella män information om identitet och sexualitet

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *