Barnens hälsogranskningar och vaccinationerna är viktiga även under undantagsförhållanden

Under år 2020 kom coronavirusepidemin och ledde till betydande bekämpningsåtgärder i Finland. Undantagsförhållandet har även påverkat hälsogranskningarna och vaccinationerna av barn i rådgivningsåldern.

Antalet hälsogranskningsbesök på barnrådgivningens begränsades redan i början av coronavirusepidemin. Även kundfamiljerna började annullera inbokade rådgivningstider på grund av rädsla för coronavirussmitta. Enligt data från Avohilmo registrerades under vecka sex i februari 10 procent färre besök än under motsvarande tid föregående år, och under vecka aderton 36 procent färre besök.

Ett minskat antalet besök vid rådgivningen påverkar vaccinationerna

I samband med hälsogranskningen får barnet vaccinationer som ger skydd mot elva sjukdomar. I hela landet har färre vacciner som hör till spädbarnens vaccinationsprogram getts under våren, jämfört med motsvarande tid förra året. Det finns tydliga regionala skillnader i förverkligade vaccinationer och vilka vacciner som använts.

Det lönar sig för hälsocentralerna och rådgivningarna att kontrollera det egna distriktets vaccinationstäckning. THL uppdaterar månatligen kartan med den aktuella vaccinationstäckningen för spädbarn. På kartan finns täckningen för alla vacciner och givna doser. Motsvarande läge för föregående år finns också angivet på kartan.

Det är absolut nödvändigt att trygga rådgivningsverksamheten

I början av maj påminde social- och hälsovårdsministeriet kommunerna att det är absolut nödvändigt att trygga verksamheten vid rådgivningarna även under coronavirusepidemin.  Tjänsterna vid barnrådgivningen får inte fördröjas i onödan och vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet bör förverkligas även under undantagsförhållanden.

Verksamheten vid rådgivningarna bör så länge som möjlighet funktionera normalt. Rådgivningsbesöken bör i alla situationer tryggas för barn som är 1.5 år eller yngre. Även besöken för barn i lekåldern bör ordnas utan fördröjning, för att eventuella störningar i tillväxten och utvecklingen samt behovet av familjestöd kan uppdagas i tid.

Instruktioner för rådgivningsverksamheten

Det lönar sig att dämpa oron för coronaviruset. Friska barn och familjer kan besöka rådgivningens tjänster på platsen. Rådgivningspersonalen får inte heller vara sjuka då de kommer till jobbet.

Om kunden eller närstående personer har coronainfektion eller symtom som tyder på det, bör situationen bedömas individuellt, och i samråd med kunden avgöra hur man skall gå till väga. Om man måste flytta på rådgivningstiden är det viktigt att informera kunden om att det lönar sig att genast då det är möjligt reservera en ny tid för hälsogranskning och vaccination.

Kommunerna skall informera om sina tjänster

Den lokala informationens betydelse blir större när epidemin avtar i olika takt i regionerna. Då tjänsterna begränsats och rådgivningstiderna annullerats har behovet av tjänsterna ökat och måste nu effektivt erbjudas. Det lönar sig att aktivt kontakta familjer som annullerat mottagningstiden och be dem komma till rådgivningen.

Det grundläggande budskapet till familjerna är att de har rätt till alla lagstadgade förebyggande tjänster även under undantagsförhållanden.  Det är viktigt att besöka rådgivningen också av den orsaken att det inte får blir brister i vaccinationsskyddet.  Det nationella vaccinationsprogrammet är utformat så att vaccinerna skyddar barnet vid den rätta tiden

Tilläggsuppgifter

Vaccinationsprogram för barn och vuxna
THL

Kritiska tjänster inom social- och hälsovården under covid-19-epidemin, Kommuninfo 4/2020
Social- och hälsovårdsministeriet 8.5.2020

Anordnande av rådgivningens och studerandehälsovårdens tjänster under rådande coronavirusläge (på finska)
THL

Kartpresentation över den uppdaterade vaccinationstäckningen bland småbarn
THL

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *