Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

Vilka är grundpelarna för våra barns och ungas välbefinnande? I en workshop som ledningen för Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd ordnade tillsammans med sakkunniga förra fredagen diskuterade vi hur barn och unga i Finland mår.

Alla barn och unga ska uppleva att de har en nära relation till en vuxen, som stödjer och får barnet att känna sig godkänd och att hen blir hörd. Det skyddar också i situationer då man råkar ut för olika utmaningar och svårigheter.

Det är oroväckande att mer än en tredjedel av alla barn och unga enligt enkäten Hälsa i skolan upplever att de inte har tillräckligt mycket gemensam tid med familjen. Det här är något som vi vuxna inte alltid lägger märke till. Då familjen har tillräckligt med tid att vara tillsammans och det finns en fungerande växelverkan mellan barnen och föräldrarna medför det att barnen trivs i skolan och mår bättre, samtidigt som de mer sällan lider av ensamhet och mer sällan mobbar.

Möjligheterna att påverka i skolorna och läroanstalterna syns i barnens och de ungas upplevelser. Det är viktigt för alla att få känna att man hör till en gemenskap. Unga som är en del av en gemenskap uppvisar mer sällan än andra dagliga symtom och lider mer sällan av ensamhet, ångestsymtom och trötthet som orsakas av utmattning. Barnens och de ungas sociala relationer, möjligheter att förverkliga sig själv och delta i aktiviteter i skolmiljön bygger upp den ungas identitet och främjar hela gemenskapens välbefinnande.

Önskelista till julgubben, direktörerna och beslutsfattarna

Samtidigt som vi diskuterar denna viktiga fråga står julen inför dörren, och därför vill vi ta till alla knep för att främja barnens välbefinnande. Vi framför våra önskningar till Dig, Julgubben.

  • Vi önskar att alla föräldrar ska ha mera tid att vara tillsammans med sina barn och vi önskar alla barn en fin och öppen kommunikation med sina föräldrar. Om den här önskan inte kan uppfyllas för alla barns del, hoppas vi dessa barn kunde få en trygg relation till en vuxen så att barnet känner att hen blir sedd och hörd.
  • Vi önskar att alla som arbetar med barn, unga och familjer har vilja och förmåga att involvera barnen, de unga och deras föräldrar i all verksamhet och att elever, studerande och lärare har lust och vilja att utveckla och påverka olika frågor.
  • Vi önskar alla vuxna i skolan ännu bättre kunskap och kompetens för att tillsammans stöda barnen, de unga och även deras föräldrar.
  • Vi vill särskilt att dessa önskemål ska uppfyllas bland barn och unga som brottas med extra stora utmaningar.
  • För det kommande året önskar vi också att beslutsfattarna och direktörerna fattar kloka beslut och tar ansvar för att svårigheter som barn och unga möter ska tas i beaktande systematiskt och som en del av alla beslutsprocesser.

Även om vi tror att du strävar efter att uppfylla våra önskningar, kan vi inte helt och hållet lämna dem på ditt ansvar. Vi vet att också du har bråttom så här inför jul. Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen lovar att tillsammans med sina egna tomtenissar söka efter verktyg och lösningar som ska hjälpa oss att uppfylla våra önskningar.

Barnens och de ungas välbefinnande är vår gemensamma sak.

Läs också:

Enkäten Hälsa i skolan: Familjens gemensamma tid hänger starkt ihop med barnets välmående och inlärning (THLs meddelande 17.12.2018)

Läs denna bloggtext på finska. Lue tämä kirjoitus suomeksi.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *