Synteettisten opioidien leviäminen Euroopassa on kansanterveysuhka – myös Suomen pitää varautua nykyistä paremmin

Viimeisen vuoden aikana Yhdysvalloissa on kuollut yli 100 000 henkilöä huumeiden yliannostukseen. Näistä kuolemista yli 64 prosenttia aiheutui synteettisten opioidien, lähinnä fentanyylin ja sen johdannaisten käytöstä.

Fentanyyli on kymmeniä kertoja vahvempaa kuin heroiini. Sen annostelu on erittäin vaikeaa ja pienikin määrä voi johtaa kuolemaan.

Laittomasti valmistettua fentanyylia ja sen johdannaisia tuotetaan Kiinassa ja Intiassa, joista niitä salakuljetetaan Yhdysvaltoihin Meksikon kautta esimerkiksi jauheena tai tabletteina. Eurooppaan fentanyylia tulee muun muassa Kiinasta internetin kautta postitse toimitettuna.

Vaikka tilanne Euroopassa on synteettisten opioidien osalta vielä melko vakaa, niiden saatavuus ja käyttö ovat lisääntyneet viime vuosina esimerkiksi Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Fentanyyli ja sen johdannaiset ovat aiheuttaneet lukuisia kuolemia jo pitkään erityisesti naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa.

Virossa on taisteltu fentanyyliepidemiaa vastaan jo lähes 20 vuotta. Viime vuosina Virossa on onnistuttu vähentämään huumekuolemien määrää, joka on ollut pitkään Euroopan korkeimpia.

Kuolemien laskuun on vaikuttanut lainvalvontaviranomaisten ansiokas toiminta (takavarikot), mutta myös haittoja vähentävien toimintojen laajentaminen sekä opioidien vastalääke naloksonin jakaminen niille ihmisille, joilla on kohonnut riski yliannostukseen.

Synteettiset opioidit voivat lisääntyä nopeasti Suomessa

Vaikka Suomi onkin muusta Euroopasta poiketen ’Subutex-maa’, myös muut opioidit kuten oksikodoni ja tramadoli ovat aiheuttaneet kuolemia. Ne, kuten myös Subutex-kauppanimellä tunnettu buprenorfiini, ovat synteettisiä opioideja.

Huumemarkkinat ovat muutoksessa ja viime vuosien kehityskulkuna onkin ollut siirtyminen synteettisiin huumeisiin.

Tähän on monia syitä: niiden valmistaminen on helpompaa, niitä on helpompi salakuljettaa ja niiden myynti on kannattavaa, koska pienistä eristä saadaan suuria määriä annoksia.

Pimeän verkon kauppapaikkojen rinnalle ovat nousseet sosiaalisen median eri sovellukset, jotka tekevät myös huumeiden myynnistä ja hankkimisesta aiempaa helpompaa.

Lisäksi verkossa tai katukaupassa myytävät lääkeväärennökset saattavat sisältää fentanyylia. Fentanyylia tai sen johdannaisia havaitaan myös sekoitettuna muihin huumeisiin kuten heroiiniin, kokaiiniin ja metamfetamiiniin.

Yliannostuksen riski kasvaa, kun käyttäjä ei tiedä hankkimansa aineen vahvuutta tai sisältöä. Pienikin määrä fentanyylia voi tappaa.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi on olemassa tehokkaita menetelmiä

Euroopassa eri maiden välillä on suuria eroja varautumisessa synteettisten opioidien leviämiseen. Yleisesti Suomea pidetään varautumisen mallimaana, mutta huumekuolemien estämisessä meillä on parantamisen varaa.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi on olemassa tutkitusti tehokkaita menetelmiä, mutta vain osa niistä on Suomessa käytössä. Uusien menetelmien kokeiluihin pitäisi saada vauhtia, esimerkiksi valvotut käyttöhuoneet, ainetunnistuspalvelut ja naloksonin jakelu.

Myös eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä tiedonvaihtoa tulee nopeuttaa. Uudet teknologiat tarjoavat tähän entistä parempia mahdollisuuksia.

Kaikkien keinojen tulisi olla käytössä ennen kuin synteettiset opioidit rantautuvat Suomeen. Jos järjestelmämme ei ole valmiina, kuolemantapausten määrä voi lisääntyä nopeasti eikä tilannetta saada hallintaan.

Kirjoittajat ovat työskennelleet kaksi vuotta yhteiseurooppalaisessa SO-PREP-hankkeessa, joka pyrkii vahvistamaan Euroopan Unionin jäsenvaltioiden valmiuksia ja varautumista synteettisten opioidien leviämiseen sekä niiden aiheuttamiin terveysriskeihin ja haittoihin.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *