Suomessa esiintyy edelleen huolestuttavassa määrin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia kielteisiä asenteita ja syrjintää. Stigman ja syrjinnän on todettu lisäävän seksuaalista riskikäyttäytymistä ja altistavan hiville ja muille seksitaudeille.  Hiv-epidemian pysäyttämien homo- ja bi-miehillä ei onnistu vaikuttamalla ainoastaan yksilötason käyttäytymiseen, myös yhteiskunnan hyväksyvää ilmapiiriä tarvitaan.

Hivin ennaltaehkäisyssä on pitkälti lähdetty ihmisten henkilökohtaisesta vastuusta seksuaalikäyttäytymisestään. Lisäksi viime vuosina epidemian hallinnassa on painotettu lääketieteellistä puolta. Hiv-lääkityksen on osoitettu estävän tehokkaasti sairauden etenemisen ja aids-kuolemien lisäksi hivin tarttumista seksikontaktissa. Hoidosta onkin tullut ansaitusti merkittävä osa tartuntojen ennaltaehkäisyä. Samanaikaisesti on kuitenkin pyritty nostamaan esille myös laajempi näkökulma sosiaalisiin ja rakenteellisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen ja hiv-tartunnan riskiin.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kohtaavat edelleen huolestuttavan paljon kielteisiä asenteita ja syrjintää arkielämässään. Stigman ja syrjinnän kohteeksi joutuminen heikentää heidän terveyttä ja altistaa seksuaaliselle riskikäyttäytymiselle. Stigman ja syrjinnän on osoitettu esimerkiksi vaikeuttavan homo- ja biseksuaalisten miesten mahdollisuuksia luoda ja ylläpitää pitkäaikaisia suhteita, mikä lisää heidän hiv- ja seksitautien riskiä. Kielteiset asenteet ja epäasiallinen kohtelu lisäävät myös epäsuorasti tartunnan riskiä heikentämällä henkistä hyvinvointia. Arvottomuuden ja huonommuuden tunne vähentää kykyä huolehtia terveydestä ja lisää riskinottoa.

Häpeä, kieltäminen tai syrjityksi tuleminen seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin johdosta estää myös hakeutumasta hivin ennaltaehkäisyn piiriin. Lisäksi huoli tulla tuomituksi terveydenhuollossa seksikäyttäytymisen, seksuaalisen orientaation tai sukupuoli-identiteetin johdosta saattavat viivästyttää hiv-testiin hakeutumista. Näin menetetään tehokkaan hiv-lääkehoidon etuja – riski hoidon epäonnistumiselle kasvaa tartunnan myöhäisen toteamisen myötä ja mahdollisuus tietämättään tartuttaa hiv muihin lisääntyy.

Monet hiville keskeisistä väestöryhmistä ovat alttiita yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle syrjinnälle. Osaltaan hivin ennaltaehkäisyä onkin vaikeuttanut huoli siitä, että näiden ryhmien hiv-tilanteen esille tuominen saattaa entisestään lisätä niihin kohdistuvaa syrjintää. Toisaalta oikeaa ja asiallista tietoa tarvitaan tartuntojen ehkäisemiseksi.  Samanaikaisesti tulee korostaa syrjinnän ehkäisyn olevan tärkeä hiv-tartuntoja vähentävä tekijä.

Homo- ja bi-miehellä on oikeus tietää suojaamattomaan anaaliyhdyntään liittyvästä korkeasta hiv-tartuntariskistä ja hivin korkeasta esiintyvyydestä sekä siitä, miten suojautua tartunnoilta. Heille pitää kertoa myös lääkehoidon eduista ja onnistuneen lääkityksen tartuntaa estävästä vaikutuksesta. Ihmisellä on todellinen valinnanmahdollisuus vain, jos hänellä on oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöstensä tueksi. Lisäksi tarvitaan suvaitseva ja hyväksyvä ilmapiiri.

Osallistumalla Pride-tapahtumaan voit olla mukana edistämässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyttä ja hyvinvointia. Teemalla ”Puhdasta seksiä… ei seksitaudeille, ei ennakkoluuloille” haluamme korostaa sekä yksilön vastuuta omasta seksuaaliterveydestä että yhteistä vastuuta luoda asenneilmapiiri, jossa kaikilla on mahdollisuus olla ylpeitä seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistään.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *