Ikärajojen on tarkoitus suojella alaikäistä alkoholin, tupakan ja rahapelaamisen aiheuttamilta haitoilta. Moni nuori kokee silti saavansa näitä tuotteita kohtuullisen helposti.

Tuoreen eurooppalaisen ESPAD-tutkimuksen (2019) perusteella kaksi kolmesta 16-vuotiaista nuorista koki, että alkoholijuomien hankinta on melko tai erittäin helppoa. Välittäjänä alaikäiselle toimii yleensä kaveri tai tuttu. Joskus elämänsä aikana juoneista pojista ja tytöistä noin puolet oli saanut alkoholijuomia kavereilta viimeisimmällä käyttökerralla. Vanhemmat ostavat nuorille alkoholia aikaisempaa harvemmin.

Haasteen taklaamiseen tarvitaan yhteisö

Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kaupat ja ravintolat noudattavat ikärajoja omassa toiminnassaan. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Niin sanotun sosiaalisen sääntelyn keinojen etsiminen on yhä tärkeämpää. Miten voisimme saada nuoret noudattamaan ikärajoja itse ja kieltäytymään päihteiden antamisesta tai välittämisestä alaikäiselle kaverilleen?

Hyviä ehdotuksia voisi löytyä esimerkiksi pakka-toimintamallista.

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Toiminnan yhtenä tavoitteena on, että alaikäiset eivät saisi ostettua tai muutoin hankittua ikärajavalvottavia tuotteita. Kunnan eri toimijat, viranomaiset ja paikallisen elinkeinon edustajat eli kauppiaat ja ravintoloitsijat työskentelevät tavoitteen eteen yhdessä. Myös kuntalaiset tarvitaan mukaan toimintaan.

Kuntalaiset voivat esimerkiksi auttaa kauppoja ja ravintoloita ilmoittamalla kauppiaalle, ravintolapäällikölle tai viranomaiselle, jos havaitsevat ikärajojen noudattamisessa puutteita. Yhteisön jäsenet voivat myös lisätä tietoisuutta ikärajojen noudattamisen tärkeydestä omissa viiteryhmissään.

Miten nuoren saisi olemaan välittämättä päihteitä kaverilleen?

Ehkäisevän päihdetyön tavoite on selkeä: alaikäiselle kaverille ei välitetä päihteitä, tupakkaa tai mahdollisteta rahapelien pelaamista.

Keinot ja ratkaisut tavoitteen saavuttamiseksi löydetään yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten lisäksi täytyy tavoittaa heidän lähellään olevat aikuiset. Pakka-toiminnan ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen tarvitaan mukaan kaikkia nuorten kanssa toimivia tahoja, kuten kouluja ja harrastusseuroja, nuoren perheitä ja huoltajia unohtamatta.

Vaikka sosiaalinen media tuo paljon ratkaisuja sosiaalisen sääntelyn vahvistamiseen, myös perinteisellä yhteistyöllä, kuten asukastilaisuuksilla ja -foorumeilla on edelleen paikkansa. Yhteisöillä voi olla hyviä verkostoja tai toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää päihteiden välittämisen ehkäisyssä, ovatko ne käytössä?

Tässä työssä tarvitaan myös ajassa elämistä. Tartutaan yhdessä haasteeseen.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *