10 syytä miksi nainen käyttää miestä enemmän terveyspalveluja

Suomalaiset miehet kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin kaksi kertaa yleisemmin kuin naiset. Tapaturman tai väkivallan uhrina suomalaismies kuolee kolme kertaa naista useammin. Myös syöpäkuolleisuus on suomalaismiehillä 50 prosenttia naisia korkeampi.

Miehillä on myös merkittävästi naisia suurempi riski kuolla ennenaikaisesti. Ennen 65 vuoden ikää suomalaismies kuolee yli neljä kertaa todennäköisemmin sydän- ja verisuonitauteihin kuin nainen.

Mies kuolee lähes neljä kertaa todennäköisemmin tapaturmaan tai väkivaltaan kuin samanikäinen nainen.

Suomalaisten miesten elinikä on Pohjoismaiden lyhin, vain Grönlannissa miesten odotettu elinikä on lyhempi.

Naiset käyttävät täysi-ikäisinä palveluja enemmän

Miesten kuolleisuus on naisia suurempi, eli miehiä kuolee vuodessa 100.000 asukasta kohden laskettuna enemmän kuin naisia. Silti naisten terveydenhuollon kustannukset ovat noin kolmanneksen korkeammat kuin miehillä. Tätä on pidetty epätasa-arvoisena.

THL:n laskemien terveyspalveluiden kustannusten mukaan miesten terveydenhuollon palveluiden käyttö ja kustannukset on naisia korkeampaa ennen 18 ikävuotta mm. poikien tapaturma-alttiuden vuoksi. Terveyskustannuksissa ero on 13 prosenttia poikien hyväksi.

Sen sijaan täysi-ikäisinä naiset käyttävät miehiä enemmän palveluita. Naiset käyttävät enemmän seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Tämä on osittain luonnollista, sillä naiset tulevat synnyttämään lapset tulevaisuudessakin. Kuitenkin esimerkiksi ehkäisyn sukupuolet voisivat hoitaa tasa-arvoisemmin. Steriloinnissa sukupuolten erot ovat vähentyneet.

Vanhusten palveluiden käytön erot suurimmat

Sukupuolten välisiä eroja terveyspalveluiden käytössä lisää myös, että monet ehkäisevät terveydenhuollon palvelut on suunnattu naisille. Kohdunkaulansyövän ja rintasyövän seulontoja tehdään naisille.

Sen sijaan eturauhassyöpää ei ole viralliseen seurantaohjelmaan liitetty, koska sen tehosta ei ole takeita. Seulonnalla löytyy kyllä eturauhassyöpiä, mutta monet ovat hyvin hitaasti kehittyviä ja vaarana on syövän ylihoitaminen.

Terveyskustannusten erot tasoittuvat myöhemmällä iällä. Erot ovat pienet keski-iästä varhaisvanhuuteen. 41–74 -vuotiaiden terveydenhuollon kustannukset ovat naisilla enää 4 prosenttia miehiä korkeammat.

Vanhuudessa sukupuolierot kasvavat jälleen. Suurin syy on naisten pitempi elinikä. 75 vuotta täyttäneissä sukupuoliero on suurin. Naiset käyttävät tuohon ikään ehdittyään 52 prosenttia enemmän terveydenhuollon kustannuksia kuin miehet.

Ne 10 syytä

Terveyden ja terveyspalveluiden käytön sukupuolierojen syitä on listattu seuraavasti:

  1. Naiset ovat miehiä geneettisesti terveempiä ja heidän elimistönsä puolustautuu tehokkaammin.
  2. Kuukautiskierto, synnytyselimistö sekä raskaus, synnytys ja raskauden ehkäisy.
  3. Naisten on kulttuurisesti hyväksyttävämpää raportoida oireita sekä tutkimustilanteessa että lääkärin vastaanotolla.
  4. Sairaan rooli soveltuu luontevammin naisen yleiseen sosiaalisten roolien valikoimaan.
  5. Naisen osa elämässä on stressaavampi kuin miehen. Naiselle kehittyy miestä herkemmin stressin aiheuttamia sairauksia ja oireita.
  6. Naiset käyttävät ahdistuksen laukaisemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen miestä enemmän vuorovaikutuksellisia keinoja, mm. terveyspalveluita.
  7. Naiset kokevat miehiä herkemmin ongelmiaan fyysisinä oireina. Miehet purkavat sisäisiä tilojaan käyttäytymisenä ja toimintana.
  8. Naiset sairastuvat lievempiin ja vähemmän henkeä tai toimintakykyä uhkaaviin sairauksiin kuin miehet.
  9. Terveyspalvelujärjestelmä palkitsee naisen tavan käyttää palveluita, joka johtaa myönteisten kokemusten kautta lisääntyvään käyttöön.
  10. Naisen oireita ja ongelmia ei oteta yhtä vakavasti kuin miehen. Saadakseen asiansa etenemään nainen joutuu käymään usein vastaanotolla.

Sukupuolten välisten erojen tulkinta on vaikeaa. Asioita yksinkertaistetaan ja eri käsitteitä sekoitetaan helposti. Eroja palveluiden käytössä voi syntyä siitä, kuinka eri tavoin naiset ja miehet kokevat ja havaitsevat oireensa, arvioivat oireensa vakavuutta, hakevat apua ja kuinka he kertovat lääkärille tai hoitajalla vaivastaan.

Terveys riippuu elintavoista

Terveyspalveluiden käytön erojen biologisiin syihin on vaikea vaikuttaa. Erot terveydentilassa johtuvat kuitenkin pitkälle elintavoista, ja niihin on mahdollista vaikuttaa hyvinkin paljon.

THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselyn mukaan päivittäinen tupakointi on miehillä naisia yleisempää (19 % ja 13 %), samoin vähintään kuuden alkoholiannoksen nauttiminen yhdellä kerralla (23 % ja 5 %). Naisista 50 % ilmoittaa syövänsä kasviksia päivittäin, miehistä 35 %.

Säännöllisen liikunnan harrastaminen eli vähintään kolmesti viikossa on lähes yhtä yleistä miehillä (53 %) kuin naisilla (56 %). Sen sijaan miehet (59 %) ovat naisia useammin ylipainoisia (41 %).

Sukupuolieron vähentäminen on tärkeä terveyspoliittinen tavoite. Tässä on järkevää ottaa huomioon niin miesten korkeampi kuolleisuus ja sosiaalisten ongelmien riski kuin naisten korkeampi riski toimintakyvyn rajoituksiin, sairastavuuteen ja huonoon koettuun terveyteen.

Edistystä on tapahtunut. Elinajanodotteen ero sukupuolten välillä on vähentynyt 1970-luvun yli yhdeksästä vuodesta alle kuuteen vuoteen.

Lue lisää:

Janne Eskelinen, Satu Kapiainen, Miesten ja naisten terveysmenot. THL, Raportti, 17/2014

Kaventaja-verkkopalvelu

Naisilla ja miehillä on eroa, myös terveydessä. Sari Pikkala THL:n blogissa 7.3.2013

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *