Yli sata lähtömaata, 32 477 matkaa.  Alaikäisiä lapsia 7633, heistä 3014 saapuu ilman huoltajaa. Naisia 6000, miehiä 26 424 ja 53 henkilöä, joiden sukupuoli ei ole tiedossa. 32 477 ihmistä, jotka ovat hakeneet Suomesta kansainvälistä suojelua.

Tavoitteena selvittää taustaolosuhteet, nykyoireet, rokotushistoria, aiemmat sairaudet ja hoidot, mahdolliset altistukset tarttuville taudeille ja lääkitys.

Aikaa 1 tunti per henkilö. Mitä sinä kysyisit?

Tätä on vastaanottokeskuksissa tehtävä alkuterveystarkastus. Alkuterveystarkastuksen tarkoituksena on kartoittaa turvapaikanhakijan terveydentilaa ja tunnistaa esimerkiksi ihmiskaupan uhrit ja kidutetut.

Jotta tässä tehtävässä voi onnistua, on alkuterveystarkastuksessa oltava käytössä turvapaikanhakijan terveyttä ja palveluntarpeita mahdollisimman tarkasti kartoittavat mittarit. Vieraaseen palvelujärjestelmään saapuneen on mahdotonta omin sanoin kuvailla, mitkä palvelut voisivat tukea hänen hyvinvointiaan.

Turvapaikanhakijoiden taustat vaihtelevat

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen avulla selvitetään, mitä ja millä tavalla vastaanottokeskuksen hoitajan tulisi kysyä alkuterveystarkastuksen aikana.  Tutkimus on osa Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallista kehittämishanketta (TERTTU).

Tutkimukseen kutsutaan osallistumaan 1000 juuri maahan saapunutta turvapaikanhakija-aikuista ja lasta. Kattavan otoksen avulla varmistetaan, että turvapaikanhakijoiden moninaisuus näkyy tutkimustuloksissa.

Vastaanottokeskusten ja niissä työskentelevän henkilöstön määrä on vaihdellut tulijoiden mukaan. Jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa, joten tulijoiden määrää on vaikea ennustaa. Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita oli 32 477 mutta viime vuonna tulijoita oli vain 4364.

Keskuksissa tehtävän työn luonnetta kuvaa nopea reagointikyky muuttuviin tarpeisiin, kun turvapaikanhakijoiden määrä sekä lähtömaat ja -tilanteet voivat vaihdella paljonkin.  Jotta työntekijät pystyisivät vastaamaan vaihteleviin tarpeisiin ja turvapaikanhakijat olisivat keskenään samalla viivalla, tarvitaan alkuterveystarkastukseen yhtenäiset käytännöt.

Alkuterveystarkastus on tärkeä

Hyvin tehty alkuterveystarkastus tukee turvapaikanhakijan terveyttä sekä oikeudenmukaista turvapaikkaprosessia. Mahdollisten tartuntatautien varhainen toteaminen ja rokotuskattavuuden turvaaminen suojaa myös koko väestön terveyttä.

Yhtenäinen toimintamalli ei ainoastaan vähennä inhimillistä kärsimystä, vaan myös vähentää järjestelmän kuormittamista turvapaikkaprosessin eri vaiheissa. Turvapaikanhakijoiden terveydestä ja palvelutarpeesta kerättävä tieto mahdollistaa terveydenhuollon resurssien tehokkaan kohdentamisen.

TERTTU-hankkeessa luodaan yhtenäinen toimintamalli turvapaikanhakijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden kartoittamiseksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Maahanmuuttovirasto vastaa mallin käyttöönotosta vastaanottokeskuksissa. Rahoittajana on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF -rahasto, EU).

 

Lisätietoa hankkeesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/turvapaikanhakijoiden-alkuterveystarkastuksen-valtakunnallinen-kehittamishanke-terttu-

 

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *