Vaikka valtaosa nuorista saa riittävän tuen aikuistumiseen lähiyhteisöiltään ja peruspalveluista, on Suomessa tuhansia nuoria, jotka tarvitsevat erityistä aikuistumisen tukea julkisen puolen järjestämänä. Yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetut nuoret ja ilman huoltajaa Suomeen alaikäisenä tulleet aikuistuvat nuoret voivat saada aikuistumiseen tukea 25 ikävuoteen saakka.

Nuorille tarjottavaa tukea yhdistää ammattiryhmästä riippumatta sama lähtökohta – kaikki tekevät ihmisoikeustyötä, jonka perustana on vahvistaa nuorten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista kohtelua. Tavoitteena on nuorten pärjäävyyden vahvistaminen ja kiinnittyminen osaksi yhteiskuntaa.

Aikuistumisen tuki rakennettava omaksi palvelukokonaisuudekseen

Aikuistumisen tuen palvelujen organisointi, resursointi ja sisällöt vaihtelevat, eivätkä palvelut toteudu yhdenvertaisesti eri alueilla. Nuorista ja palveluista ei myöskään kerry riittävästi tietoa palvelukokonaisuuksien rakentamiseksi hyvinvointialueilla.

Tiedetään kuitenkin, että osa nuorista tarvitsee kohdennettua aikuistumisen tukea vahvistamaan arjessa pärjäämistä lyhytaikaisesti, osa taas vuosiksi eteenpäin. Osa nuorista tarvitsee monialaista, intensiivistä, vahvaa ja vuosia kestävää tukea saadakseen riittävät valmiudet aikuistumiseen. Erityisesti nuorten elämäntilanteiden muutosvaiheisiin tukea tulee tarjota proaktiivisesti.

Esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollossa olevat nuoret saavat omia lapsia usein ikätovereita nuorempina ja vanhemmuuden tuki voi parhaimmillaan katkaista ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierteen. Tarjottu tuki maksaa parhaimmillaan itsensä moninkertaisesti takaisin, kun nuori pääsee opinto- ja työelämäpoluille.

Hyvät eväät jatkotyöskentelylle on jo olemassa

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeessa kehitettiin aikuistumisen tukea kahden ja puolen vuoden ajan. Hankkeessa on luotu useita malleja ja välineitä aikuistuvien nuorten kanssa työskentelemisen tueksi.

Lastensuojelun jälkihuollon ohje hyvinvointialueille tarjoaa selkärankaa hyvinvointialuetasoisen yhtenäisen toimintatavan kehittämiseksi. Innokylään kirjattuja malleja ovat esimerkiksi intensiivisen arkivalmennuksen malli, matalan kynnyksen olohuonetoiminnan malli, asiakassuunnitelmatyön malli, nuorten foorumimalli, Kelan ja sosiaalitoimen yhteistyö aikuistumisen tukena -malli ja vanhemmuuden vertaisryhmätoiminnan malli. Lisäksi Innokylästä löytyy muita integroivaan tukeen avittavia malleja.

Kehittämistyötä tulee myös arvioida. YEE-hankkeen toimintaa on arvioitu erillisessä osallisuuden arviointiraportissa, jonka osallisuuskehys tarjoaa puolestaan työkalun mm. palveluiden arvioimiseksi osallisuuden edellytysten ja toteutumisen näkökulmista.

Tulevalla hallituskaudella panostettava aikuistumisen tukeen

Aikuistumisen tuen laadukas toteuttaminen edellyttää monialaista yhteistyötä, palveluiden yhteensovittamista sekä integroitujen palvelukokonaisuuksien ja polkujen rakentamista. Palvelut tulee integroida arkiseksi kokonaisuudeksi perustamalla esimerkiksi monialaisia tiimejä, ohjaamalla rahoitusta monikanavaisesti ja sopimalla palvelukäytännöistä yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa.

Yhteistyötä tulee johtaa ja koordinoida, jotta auttamisjärjestelmän toimijat synkronoituvat palvelemaan yhdessä nuoria. Palvelujärjestelmien kyvykkyyttä ja motivaatiota kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseksi tulee merkittävästi vahvistaa mm. traumatietoisen työn sekä päihde- ja mielenterveystyön osaamista vahvistamalla.

Tulevalle hallituskaudelle tarvitaan kansallinen Aikuistumisen tuen ohjelma, joka laaditaan ministeriöiden välisenä yhteistyönä sekä yhdessä asiantuntijoiden ja nuorten kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorten oikeuksien toteutumiseen ja sosiaalisen pääoman sekä sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen.

Aikuistumisen tuen kokonaisuudistus vaatii tekoja kansallisesti, alueellisesti, paikallisesti sekä mikä tärkeintä nuorten arjessa!

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *