Dialogin digiloikka – poikkeusoloissa sovittelun osapuolet kohtaavat verkossa

Keväällä Suomenkin saavuttanut pandemia on vaikuttanut myös THL:n koordinoimaan rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimintaan. Sovittelu ja luottamuksellisen kohtaamisen raamit siirtyivät verkkoon.

Rikoksiin tai riitoihin liittyvät sovittelualoitteet eivät kuitenkaan ennakkotietojen mukaan vähentyneet keväällä 2020, vaan Suomen 18 sovittelutoimistoa vastaanottivat alustavien tietojen mukaan jopa enemmän aloitteita kuin viime vuonna tähän aikaan.

Poikkeukselliset olosuhteet eivät siis näytä rajoittaneen ihmisten tarvetta kohdata toisiaan, vaikka kohtaamisille onkin pitänyt osapuolten ja sovittelijoiden turvallisuuden takaamiseksi asettaa erilaisia rajoituksia. Sovittelupalveluissa niin asiakkaat kuin sovittelijatkin toimivat nyt ketterästi ja ovat avoimia kokeilemaan erilaisia kohtaamisen keinoja.

Koronakriisi voi vaikuttaa osapuolten suhteeseen ja heidän konfliktiinsa

Ihmiset reagoivat eri tavoin kriisin aikana, mikä voi vaikuttaa myös heidän konflikteihinsa. Yksi saattaa ajatella, että esimerkiksi rajariidan sopiminen naapurin kanssa vapauttaa henkisiä resursseja muiden asioiden käsittelemiseen.

Toisten konflikti saattaa puolestaan jopa raueta poikkeavien olosuhteiden takia kuin itsestään. Monien mielestä omat ongelmat ovat alkaneet tuntua pieniltä pandemian edessä. Toisilla taas hermot kiristyvät ja kotona oleilu lisää konfliktien uhkaa.

Joka tapauksessa on tärkeää, että asiakkaille voidaan poikkeusaikanakin tavalla tai toisella turvata palvelut, joissa voidaan käsitellä konflikteja ja huomioida niiden subjektiivinen merkitys sekä osapuolten tarpeet.

Yhteiset pelisäännöt etäsovitteluun

Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on keskeisimpiä sovittelijan osaamisalueita. Tämän herkkyyden varmistamiseksi palveluntuottajien on ylläpidettävä ja kehitettävä yhteensä noin 1200 vapaaehtoisen sovittelijan osaamista.

Toukokuussa 2020 THL julkaisi valtakunnallisen Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelman tukemaan sovittelijoita työssään.

Kokonaisohjelma on pitkän prosessin ja kehittämistyön tulos, joka kokoaa yhteen kaiken sovittelijalta edellytettävän osaamisen ja vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuuria koko maassa. Julkaisu sisältää muun muassa kuvauksen siitä, kuinka sovittelussa voidaan hyödyntää etäyhteyksiä pitkien välimatkojen takia. Koronakevät nosti etäsovittelun pelisääntöjen tarpeen uudelle tasolle, ja ”online-sovittelu” onkin ollut intensiivisen kehityksen kohteena.

Sovittelutoimistojen kanssa on pitänyt ratkaista, miten kohtaaminen voidaan turvallisesti ja sovittelun periaatteita kunnioittaen järjestää perinteisistä poikkeavilla tavoilla. Sovittelupalveluiden käytännönläheisestä ongelmanratkaisu- ja reagointivalmiudesta kertoo online-menettelyn lanseeraaminen kevään 2020 aikana.

Online-sovittelussa sekä osapuolet että sovittelijat voivat osallistua omien laitteidensa avulla kotoa käsin. Vaikka etäyhteyksiä on sovittelutoiminnassa jo entuudestaan hyödynnetty, liittyy siihen vielä kysymyksiä: Voiko verkossa oikeasti ”kohdata” toisen? Kuuleeko hän minua? Voinko luottaa, että hän keskittyy keskusteluumme ja kunnioittaa sen luottamuksellisuutta?

Kysymyksiä ratkotaan myös kansainvälisillä foorumeilla

Sovittelun ja muiden vastaavien restoratiivisen oikeuden palveluiden viemistä verkkoon on pohdittu myös kansainvälisesti, koska pandemia asettaa samanlaisia haasteita eri maissa.

Eurooppalainen restoratiivisen oikeuden kattojärjestö (European Forum for Restorative Justice) on organisoinut virtuaalisia paneelikeskusteluja, joissa toimijat ympäri Euroopan ovat päässeet esittelemään omia ratkaisujaan. Näin on jaettu hyviä käytänteitä ja saatu oppia myös suomalaisen sovittelun kehittämistyöhön.

Suomessa online-sovittelua ryhdyttiin pilotoimaan huhtikuussa, ja parhaillaan saatava kokemus auttaa kehittämään ohjeistustamme etäsovittelun pelisäännöistä. Kokonaan verkossa omilla päätelaitteilla tapahtuva sovittelu on hyödyllinen lisä sovittelutoimistojen keinovalikoimaan ja auttaa tarjoamaan palveluita siinäkin tilanteessa, että pandemia jatkuisi tai esimerkiksi ympäristösyistä haluamme yhä enemmän välttää matkustamista.

Vaikka rikos- ja riita-asioiden sovittelun ydin on ihmisten kohtaaminen, on koronakevät osoittanut, että se onnistuu myös virtuaalisesti.

Lisätietoja:

Lue lisää Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelmasta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *