Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ehkäisee sairauksia ja vähentää terveyseroja – hallitusohjelman toimeenpano ratkaisee tavoitteiden toteutumisen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on harvoin tarjolla pikavoittoja, ja syrjäytymisen ehkäisyssä kymmenen vuotta on lyhyt aika.

Painottamalla ennaltaehkäiseviä toimia, kuten terveellisten elämäntapojen ja käyttäytymisen edistämistä, voidaan vähentää merkittävästi terveyseroja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvaa taakkaa ja parantaa väestön yleistä terveyttä.

Terveempi väestö jaksaa kasvattaa lapsensa, käydä töissä ja yrittää. Terveet ihmiset ovat tuottavampia.

Millä eväillä kohti varhaisempaa tukea?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tavoitteena siirtää painopiste korjaavista palveluista kohti varhaisempaa tukea ja apua sekä ennaltaehkäisyä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettisia aloitteita, jotka tukevat tätä tavoitetta.

Suomi liikkeelle -ohjelmalla voidaan edistää toimintakykyä ja ehkäistä kaatumisia. Lisäksi poikkihallinnollisen ja yhdessä järjestöjen kanssa toteutettavan kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman avulla voidaan levittää esimerkiksi Arjen turva- ja Hyvinvointilähete -toimintamalleja koko maahan.

Arjen turva -toimintatavassa turvallisuus ymmärretään laajasti monialaisena työnä, jota tehdään yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kanssa. Hyvinvointilähetteen avulla ihminen voi puolestaan liittyä entistä helpommin hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Vaikuttavilla toimilla tehokkaita tuloksia

Hallitusohjelmassa korostetaan vaikuttavien toimien tutkimisen, kehittämisen ja käyttöönoton tehostamista. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vaikuttavia menetelmiä tarvitaan kunnissa, hyvinvointialueilla ja ministeriössä.

Myös edellä mainittuun terveys- ja hyvinvointiohjelmaan on kirjattu, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta vahvistetaan ottamalla käyttöön vaikuttaviksi arvioituja käytäntöjä. Lisäksi kehitetään uusia ratkaisuja perustuen kokonaistaloudelliseen hyötyyn ja kustannusvaikuttavuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ottanut käyttöön hyte- eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien arviointiprosessin, joka vastaa tähän tarpeeseen. Arviointi kohdistuu toimintamallien näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen.

Rahoitus tukee hyvinvoinnin edistämistä

Hallitusohjelmassa tunnistetaan toimien pitkäjänteisyys.

Terveellisillä käyttäytymismalleilla ja luomalla niitä tukevia ympäristöjä pyritään edistämään kestäviä ylisukupolvisia valintoja terveyden edistämisessä.

Muun muassa tätä tukemaan sosiaali- ja terveysministeriön talousarviomomentille lisätään kuntien terveyden edistämisen määrärahaa ja vaikutetaan sen kohdentamiseen ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemiseen.

Hallitus suunnittelee myös hyte-kertoimen painoarvon kasvattamista nykyisestä. Samalla tavoitteena on tarkastella kuntien ja hyvinvointialueiden välistä rahoitusratkaisua siten, että se kannustaa panostamaan terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Hyte-kerroin on rahallinen kannustin kunnille ja hyvinvointialueille. Sen suuruus määräytyy osaksi kunnan ja hyvinvointialueen tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.

Turvallisuuden edistäminen on kaikkien asia

Hallitusohjelmassa on selkeästi nähtävissä yhteistyön parantamisen tavoite.

Tavoitteena on selkeyttää kuntien ja hyvinvointialueiden työnjakoa ja ohjata kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhteistyötä erityisesti yhdyspintapalvelujen osalta.

Yhdyspintapalvelut ovat palveluita, jotka tarvitsevat toteutuakseen eri toimijoiden yhteisiä suuntaviivoja työn tekemiseen ja tiedolla johtamiseen. Esimerkiksi iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä ammattilaisten on tehtävä sujuvaa yhteistyötä.

Hallitusohjelman toimeenpano määrää ohjelman lopulliset vaikutukset

Monilta osin vasta hallitusohjelman toimeenpano konkretisoi, mitä esimerkiksi työnjaon selkiyttäminen, kuntien ja hyvinvointialueiden ohjaus tai yhdyspintapalvelujen kehittäminen tarkoittavat.

Tämän lisäksi myös muut hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet vaikuttavat ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden taustatekijöihin ja siihen, miten onnistumme hyte-työssä.

Lue lisää

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen (THL)

Hyvinvointilähete

Arjen turvan toimintamalli (Innokylä)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *