Haemme palveluintegraation ja uudistusten kautta toimivuutta palvelujärjestelmäämme. Tiedämme, että integraatioon liittyy mahdollisuuksien ohella myös haasteita, kuten tiedonkäsittely tai vaikkapa tarvittaviin palveluihin pääsyn erirytmisyys ja resurssipula. Vähemmän on kuitenkin noussut esiin se, kuinka ihmiset, jotka palveluita työssään järjestävät ja tarjoavat, saadaan integroitumaan yhteisen asian äärelle keskellä moninaisia ja tunteita herättäviä muutoksia.

Palveluintegraatio ei ole kasvotonta tai yksilöiden välisestä arkisesta työnteosta irrallista. Se ei tapahdu itsestään. Palveluintegraatio mahdollistuu suurimmalla potentiaalillaan ammattilaisten keskinäisessä tekemisessä ja vuorovaikutuksessa.

Muutokset vaikuttavat yhteiseen tekemiseen, työn mielekkyyden kokemuksiin sekä ihmisten väliseen kommunikointiin eri tavoin. Muutostilanteissa me reagoimme ja toimimme eri tavoin. Yhteistyö työpaikoilla on toteuttajiensa ja yhteisen dynamiikan summa. Työpaikkojen työskentelykulttuuri kokonaisuudessaan on omassa vahvassa roolissaan siinä, millä tahtotilalla ja draivilla yhteistä työtä tehdään, miten siihen motivoidutaan ja miten toimivan palveluintegraation toteutukseen lopulta päästään. Voivatko ihmiset esimerkiksi vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen, kokea hyväksyntää ja olla osa yhteisöä, nostaa asioita esille pelkäämättä ja viettää työpäivää myönteisessä rakentavassa ilmapiirissä.

Juhlapuheista käytännön sanoihin

Työyhteisöistä täytyy löytyä jaettua ymmärrystä ja tahtotilaa siitä, mitä kaikkea tarkoitetaan, kun puhutaan palveluintegraatiosta ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti ammattilaisten työnteossa ja puheissa. Mitä se tarkoittaa meille, minun ja kollegan keskinäisessä työssä ja mitä se edellyttää eri osapuolilta. Kaikessa tässä myös johdolla ja sen tuella on iso rooli. Johdon tulee miettiä, kuinka palveluintegraatioon liittyvät toimet sanoitetaan niin, että kaikki siihen linkittyvät ammattilaiset ymmärtävät mitä ja miten palveluintegraatiota toteutetaan ja mitkä asiat kuuluvat kenenkin tontille. Johdon tulee tietää, kuinka ihmiset palveluintegraation kokevat ja kuinka henkilöstöä tuetaan sen toteuttamisessa.

Aina löytyy myös itseohjautuvia ja keskustelevia tiimejä, aktiivisia tekijöitä ja proaktiivista toimintaa. Kuitenkin, jotta palveluintegraation toteuttamisesta tulee johdonmukaista ja ammattilaisille itselleenkin motivoivaa ja merkityksellistä, tarvitaan johdon sitoutumista palveluintegraation mahdollistamiseen. Taustatuen täytyy olla kunnossa, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä hyvin ja odotuksiin vastaten. Johdon tuki on olennaista onnistumiselle, etenkin jos palveluintegraatiota toteuttaville tahoille ei ole selvää mitä tavoitellaan, miten ja kenen kanssa. Ilman johdon tukea palveluintegraation käytäntöön panijat ja kenttätyöntekijät voivat jäädä yksin esiin nousevien kysymysten kanssa. Tällöin pyhä pyrkimys palveluintegraatioon voi jäädä torsoksi.

Yhdyspintoja vai raja-aitoja

Työ ei lopu siihen, että on luotu yhteinen raamitus ja ymmärrys. Työn ja päätöksenteon arjessa tapahtuvaan kommunikaatioon on syytä kiinnittää huomiota. Rakentava ja vuorovaikutuksellinen työskentelykulttuuri antaa hyvän pohjan palveluintegraation toteutumiselle. Niin johdon kuin ammattilaisten keskinäinen hyvä kommunikaatio vahvistaa psykologista luottamusta työyhteisöissä. Yhteistyötä on silloin helpompi tehdä.

Samaan maaliin pelaavassa työyhteisössä kohdataan toiset kunnioittavasti silloinkin, kun on kiire, joku ei toimi tai asiat ovat tavalla tai toisella epäselviä. Jokainen voi osaltaan pohtia sosiaalista rooliaan palveluintegraation toteuttamisessa ja päättää kumpaa haluaa vahvistaa: yhteistyötä ja yhdyspintoja vai raja-aitoja ja vastakkainasettelua. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö asioista voisi tai saisi olla eri mieltä. Mikään ei kehity, ellei näe ja nosta esiin myös eriäviä huomioita. Antamalla sijaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille sekä yhteiselle keskustelulle voidaan löytää myös jotain uutta.

Sillä on kuitenkin merkitystä, miten asiansa esittää. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, voisi vanhan viisauden mukaisesti todeta.

Vahvistamme ammattilaisten osaamista ja monialaista yhteistyötä

Me Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella haluamme saada aikaan hyvän kasvun kierteen yhdessä kumppaniemme kanssa. Yhdistämme toimijoita ja haluamme vahvistaa inhimillistä vuorovaikutusta. Lisäämme toiminnallamme niin ammattilaisten osaamista kuin monialaista yhteistyötä. Monialaisuus on korostunut edustamassani Työkykyohjelmassa, jossa eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluintegraation toteutumiseksi.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *