Iisisti töihin – Voidaanko myös Suomessa monistaa yrityksiin osatyökykyisille sopivia työtehtäviä?

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) oli yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista, joita toteutettiin vuosina 2015–2018. OTEn tehtävänä oli vahvistaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla siten, että he voivat jatkaa työssä tai työllistyvät aiempaa paremmin.

Kärkihankkeessa tehtiin laajaan yhteistyöhön nojaavaa työtä osatyökykyisten työmarkkina-aseman vahvistamiseksi. Siinä myös onnistuttiin: hankkeen aikana osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 30 %. Arvatenkin tätä auttoi myös yleinen työllisyystilanteen parantuminen.

Oli miten vaan, tätä kehitystä on nyt syytä jatkaa ja vauhdittaa hyviksi todettuja käytäntöjä vahvistamalla – mutta samalla koko ajan uutta luoden. Uusia ideoita ja kokeiluja kaivataan seuraavan hallituksen agendalla olevan työkykyohjelman vauhdittamiseksi.

Seuraavan hallituksen kokoonpanoa voi vain arvailla, mutta se tiedetään varmuudella, että kaikki eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet työkykyohjelman toteuttamiseen (kannanotto 5.2.2019). Ohjelman tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan.

Työnantajat tarvitsevat toimivaa työnvälitystä

Kärkihankkeesta esiin noussut keskeinen havainto oli, että työllistymiseksi tarvitaan tiiviimpää työnantajayhteistyötä ja työnantajille ulottuvaa tukea. Työnantajilla on tutkitusti kiinnostusta osatyökyisten ja vammaisten palkkaamista kohtaan, mutta he tarvitsevat lisää tietoa kohderyhmän rekrytoinnista, osaamisesta ja palkkaukseen saatavista tuista. Lisäksi työnantajat tarvitsevat toimivaa työnvälitystä sekä apua työtehtävän ja työntekijän kohtauttamiseen. (TEM 42/2017)

Näitä taustoja vasten THL ja Kuntoutussäätiö ovat käynnistäneet maaliskuussa 2019 vahvasti työnantajalähtöisen kehittämishankkeen osatyökykyisten työllistymiseksi.

Iisisti töihin -hankkeen kantavana ajatuksena on soveltaa Alankomaissa toimivan Locus Netwerkin työskentelytapaa (inclusive job design) ensimmäistä kertaa Suomessa.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa oltiin yhteydessä 20:een Suomessa toimivaan isoon yritykseen ja kerättiin tietoa heidän näkemyksistään ko. työskentelytavan soveltuvuudesta. Yritykset suhtautuivat siihen myönteisesti ja osa kertoi myös, että he ovat miettineet kuinka voisivat työllistää osatyökykyisiä paremmin omaan toimintaansa. Yritysten antamaa palautetta myös hyödynnettiin hankkeen suunnittelussa.

Locus Netwerk luo pysyviä työpaikkoja osatyökykyisille

Locus Netwerk on Alankomaissa toimiva voittoa tavoittelematon verkosto, joka kokoaan yhteen yksityiset yritykset ja julkiset toimijat, vastaten osatyökykyisten valmennuksesta ja hyödyntämällä työskentelyssä Maastrichtin yliopistossa kehitettyä inclusive job design -menetelmää.

Locus Netwerk luo pysyviä työpaikkoja osatyökykyisille verkottamalla eri toimijoita keskenään. Locuksen tehtävänä on rekrytoida yrityksiä, jotka vuorostaan kartoittavat yhteistyössä ammattimaisen työhönohjaajan tuella yrityksestä työtehtävän tai -tehtäviä. Työtehtäviin rekrytoidaan julkisen sektorin toimijoiden avulla osatyökykyisiä työntekijöitä.

Locus Netwerk tuottaa jokaiselle osallistuvalle yritykselle räätälöidyn osatyökykyisten työllistämissuunnitelman, joka helpottaa juurruttamaan käytännön yritykseen. Hollannissa Locus Netwerkiin osallistuvat yritykset ovat suuryrityksiä, jotka toimivat koko maan laajuisesti.

Mallin erityisyytenä on toiminnan kopioiminen yrityksen toisiin toimipisteisiin. Näin osatyökykyisille saadaan pysyviä työpaikkoja laajasti. Locus Netwerk myös verkottaa osallistuvia yrityksiä keskenään, mikä mahdollistaa kokemuksien jakamisen. Tällä hetkellä Locus Netwerk -verkostoon osallistuu yli 80 yritystä joiden joukossa mm. Coca Cola Enterprises, Securitas, Sodexo, Ericsson, Philips, ING-pankki, Ikea, Heineken, G4S, Unilever.

Iisisti töihin -hanke tarjoaa yrityksille tietoa ja koulutusta osatyökykyisten työllistämisestä

Iisisti töihin -hankkeen toimintamallissa kumppaniyrityksistä kartoitetaan kohderyhmälle sopivia työtehtäviä, räätälöidään uusia työtehtäviä ja monistetaan näitä tehtäviä yrityksen sisällä. Tuloksena syntyy useita työtehtäviä, joihin voidaan työllistää kohderyhmän asiakkaita. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden ohjautumista työttömyydestä, kuntoutuksesta ja koulutuksesta työhön.

Yrityksille tarjotaan tietoa ja koulutusta osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisestä. Työnantajalle ja työntekijälle tarjotaan tukea työn aloittamiseen. Samalla luodaan työllistämissuunnitelma yritykselle osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisestä ja siihen tarvittavasta tuesta. Hankkeen keskeinen idea on tähdätä luodun työtehtävän monistamiseen ja levittämisen yrityksen eri toimipisteisiin.

Iisisti töihin -hanketta (ESR, 2019–2022) koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja osatoteuttajana toimii Kuntoutussäätiö. Hankkeen aloitusvaiheen kumppaneina toimivat Lidl Suomi Ky, Lassila Tikanoja Oy, Leijona Catering Oy, Sato Oy, Espoo Catering Oy ja Locus Netwerk (Hollanti) sekä erityisammattioppilaitos Spesia.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *