Informaatiohyvinvointia etsimässä: THL:n ja Sitran hankkeessa tutkitaan informaation hyvinvointivaikutuksia ja yhteyttä demokratiaan

Sosiaalista vuorovaikutusta helpottavien teknologioiden synty herätti tämän vuosisadan alkupuolella toiveen yhteiskunnan yhtenäisyydestä ja yksilön hyvinvoinnin edistämisestä. Uudet teknologiat nähtiin keinoina säästää aikaa ja tuoda ihmiset tiedon äärelle sekä lisätä osallisuuden kautta demokratiaa julkisessa keskustelussa.

Negatiiviset vaikutukset hiipivät kuitenkin nopeasti mukaan kehitykseen ja viime vuosina sosiaaliseen mediaan ja muuhun digitaaliseen kommunikaatioon on yhä vahvemmin liitetty vihapuhe, polarisaatio ja luottamuksen rapautuminen.

Myös keskustelu informaation ja hyvinvoinnin suhteesta keskittyy usein asian negatiivisiin puoliin, kuten informaatioähkyyn ja digilaitteiden aiheuttamaan pahoinvointiin. Lääkkeeksi tarjotaan ruutuajan rajoittamista, applikaatioiden sulkemista, somepaastoa tai uutisten tietoista välttelyä. Yleisessä keskustelussa korostuu yksilön näkökulma.

Informaatiolla on kuitenkin merkittävä rooli suhteessa ihmisten elämään ja demokraattisen yhteiskunnan toimivuuteen, ja sen vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Paluuta analogiseen aikaan ei ole näkyvissä, joten sopeutuminen informaatioyhteiskuntaan vaatii ajattelutavan muutosta.

Miten edistää hyvinvointia digitalisoituvassa maailmassa?

Olemme käynnistäneet THL:n ja Sitran yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia informaation ja hyvinvoinnin välistä suhdetta ja sen merkitystä laajentaen näkökulmaa yksilötasolta yhteiskunnan eri tasoille. Painopisteemme on löytää hyvinvointia edistäviä ja tukevia tapoja viestiä, kommunikoida ja osallistua digitalisoituvassa maailmassa.

Hankkeen alkuvaiheessa olemme tutustuneet olemassa olevaan tietoon aiheesta. Se on tarjonnut laajan katsauksen tutkimuksia, jotka painottuvat psykologian, mielenterveyden, viestinnän ja teknologian aloille. Sen sijaan aihepiirin yhteiskunnallinen tarkastelu loistaa poissaolollaan.

Tavoitteenamme on luoda informaatiohyvinvoinnin käsite, joka tukee julkista keskustelua, tieteellistä tutkimusta ja päätöksentekoa sekä toimii ohjenuorana hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneiden sidosryhmien suunnittelu- ja kehitystyössä.

Hankkeen tutkimuskysymyksiksi alkavat muodostua pohdinnat siitä, miten informaatiohyvinvointi näkyy yhteiskunnan tasolla ja linkittyy demokraattisen järjestelmän toimintakykyyn? Mikä on informaatiohyvinvoinnin suhde osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen? Sekä miten informaatiohyvinvointia voidaan tukea erilaisten sidosryhmien kanssa?

Ajassa, jossa ahdistavat ja pelottavat uutiset valtaavat mediatilaa, haluamme löytää tapoja tukea hyvinvointia, edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä.

Osallistu keskusteluun!

Kartoitamme parhaillaan informaation ja hyvinvoinnin parissa toimivia tahoja ja organisaatioita keskustelemaan kanssamme informaatiohyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista. Järjestämme yhdessä Sitran kanssa aiheesta keskustelutilaisuudet 21.5. ja 30.5. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ole yhteydessä sähköpostitse erikoistutkija Vuokko Härmään (vuokko.harma(at)thl.fi).

Lue lisää:

Informaatiohyvinvointia etsimässä: demokratia, osallisuus ja hyvinvointi informaatioyhteiskunnassa (THL)

Informaation vaikutus hyvinvointiin ja demokratiaan (Sitra)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *