Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus saada tukea mielenterveysongelmiin

Suomessa käydään nyt aktiivista keskustelua siitä, miten saataisiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden puutteet korjattua. Aiheesta on tehty parikin kansalaisaloitetta: terapiatakuu ja toisaalta psykoterapeuttien kouluttaminen maksutta. Aloitteen tekijät ovat pettyneitä, kun terapiatakuu-kansalaisaloite ei johtanut siihen, että enimmäisaika terapiaan pääsyyn olisi kirjattu hoitotakuuseen.

Asia koskettaa. Kun mielenterveys- tai päihdehäiriö on meistä joka viidennellä, on lopuilla varmasti joku läheinen, joka tarvitsisi apua.

Aihe on myös yhteiskunnallisesti tärkeä. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden palvelutarve on lisääntynyt huomattavasti jo ennen pandemiaa. Pandemia lisäsi ennestään hoitovelkaa huomattavasti.

Keskustelu siitä, mitä tehdä tilanteen korjaamiseksi on hyödyllinen, mutta tarvitsee monipuolisempaa tarkastelua.

Hoidot monipuolistuvat: auttamisen ympäristö voi olla myös virtuaalinen

Keskeinen ja historiallisen suuri investointi on tehty vuodesta 2020 alkaen perustason osaajien kouluttamisessa. Vuoden 2022 loppuun mennessä koulutettiin 1 600 ammattilaista nuorten masennuksen hoitoon.

Pandemia nopeutti hoitomuotojen monipuolistumista. Nettiterapiaa sai vuonna 2021 jo 14 000 suomalaista, ja etäpalveluiden turvin hoitojen saavutettavuus on osalle asiakkaista parantunut.

Auttamisen ympäristö voi olla myös virtuaalinen, kuten Sekasin-chatin discord-alusta. Videopeleilläkin voidaan kuntouttaa tarkkaavuutta ja virtuaalitodellisuuspohjaiset hoidot ovat jo tulleet jäädäkseen.

Ennakoivat toimenpiteet keskeisiä työntekijöiden jaksamisen turvaamisessa

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi tuodaan Suomeen uusia vaikuttavaksi todettuja keinoja. Kun työntekijät uupuvat, ei ongelmaa pitäisi hoitaa yksilöiden pitkillä sairaslomilla.

Työyhteisöissä mielenterveyttä edistävät jo kuormituksen ilmetessä tehtävät ehkäisevät toimenpiteet. Jo työkyvyttömyyden alkuvaiheissa tarvitaan aktiivinen suunnitelma työhön paluusta ja tuetun työllistymisen malli on auttanut Suomessakin joka kolmatta vaikeasti sairastunutta mielenterveyspotilasta palaamaan töihin. Työterveyslaitos on tuottanut digitaalisia välineitä työpaikkojen ja työterveyshuollon käyttöön.

Miksi psykoterapiaan pääsyn enimmäisaika velvoittavana ei ole ongelmaton?

Sote-sektorilla on meneillään historiallisen iso sisällöllinen ja rakenteellinen muutos. Se on myös historiallisen hyvä mahdollisuus parantaa palveluita. Tähän tarvitaan kuitenkin työrauhaa.

Mielenterveyspalveluita tuottavat perustason terveydenhuolto ja psykiatriset erityisosaajat. Eettinen stressi on heillä suuri. Erityisen kuormittavia ovat hoitojonot, kun resurssit ja aika eivät riitä siihen, mihin he todellisuudessa pystyisivät. Nopeasti toteutettu terapiatakuu johtaisi käytännössä ammatinharjoittajien, yksityisen sektorin ja keikkafirmojen markkinoihin. Terapiatakuukeskustelusta on puuttunut eturistiriitojen pohdinta niin järjestöjen kuin psykoterapeuttien ja psykoterapeuttikouluttajien osalta.

Terapia on tärkeä osa psykososiaalisia hoitoja. Tarvitsemme nyt kokonaisvaltaisempaa keskustelua tarvittavista toimenpiteistä. Tavoitteena tulee olla, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus saada tukea mielenterveysongelmiin. Tämän vuoksi tulee jatkaa ja tukea meneillään olevaa pitkäjänteistä kehittämistyötä, joka on aloitettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vuonna 2020 ja on saanut rahoituksen vuoden 2023 loppuun saakka.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.