Kasvipainotteisesta ruokavaliosta saa riittävästi proteiinia ja aminohappoja

Terveyden ja ympäristön kannalta ruoantuotantoa ja ruokavaliota on välttämätöntä muuttaa kasvipainotteisempaan suuntaan. Mutta voiko siirtyminen kasvipainotteisempaan ruokavalioon uhata riittävää proteiinin ja aminohappojen saantia?

Eläinperäiset ruoat sisältävät runsaasti proteiinia ja välttämättömiä aminohappoja. Myös kasviperäiset ruoat sisältävät proteiinia, mutta vähemmän kuin eläinperäiset ruoat. Kasviproteiinin sulavuus ja aminohappokoostumus eivät ole aivan eläinproteiinin veroisia.

Välttämättömien aminohappojen saannin voi turvata ruokavaliossaan paitsi käyttämällä kohtuudella eläinperäisiä proteiininlähteitä myös yhdistelemällä erilaisia kasviproteiinin lähteitä. Esimerkiksi palkokasvien ja viljojen aminohappokoostumukset täydentävät toisiaan.

Suomalaiset syövät paljon punaista ja prosessoitua lihaa

Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan punaista ja prosessoitua lihaa tulisi syödä enintään puoli kiloa viikossa. Uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan niitä olisi hyvä syödä alle 350 grammaa viikossa. Tämä vastaa kahta tai kolmea annosta punaista lihaa viikossa.

Suomalaisten ruokavalio on kehittynyt suositusten suuntaan viime vuosikymmeninä. Kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan 79 prosenttia miehistä ja 26 prosenttia naisista syö liikaa punaista ja prosessoitua lihaa.

Proteiinin saantisuositus on iästä riippuen 10–20 prosenttia koko päivän energiansaannista. FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaiset aikuiset saavat proteiinia suosituksen mukaisesti tai yli suosituksen. Vaikka suomalaisten aikuisten proteiinin saanti on keskimäärin riittävää, vanhemmilla ikäryhmillä saanti voi jäädä suositusta pienemmäksi. FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan 65–74-vuotiaista proteiinia saa alle suosituksen 19 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista.

Mallintamalla uutta tietoa riittävästä proteiinin ja aminohappojen saannista

Tutkimme THL:ssä mallintamalla, miten suomalaisen aikuisväestön proteiinin ja välttämättömien aminohappojen saanti muuttuu, kun punaista ja prosessoitua lihaa korvataan osittain palkokasveilla tai viljalla. Tutkimus on osa Leg4Life-hanketta (Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä), jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Käytimme tutkimusaineistona FinRavinto 2017 -tutkimusta, jossa ruoankäyttöä tutkittiin 1655:lle aikuiselle tehdyillä ruoankäyttöhaastatteluilla.

Muokkasimme tätä ruoankäyttöaineistoa siten, että korvasimme palkokasveilla tai viljalla sen punaisen ja prosessoidun lihan määrän, joka ylitti suomalaisen ravitsemussuosituksen (≤500 g/viikko) tai EAT-Lancet-komission planetaarisen ruokavalion suosituksen (≤200 g/viikko). Muu ruoankäyttö pysyi mallinnuksessa muuttumattomana.

Laskimme ravintoaineiden saantia eri ikäryhmissä käyttäen kansallista elintarvikkeiden koostumustietokantaa Fineliä.

Havaitsimme, että proteiinin ja välttämättömien aminohappojen saanti oli keskimäärin riittävää mallinnetuissa ruokavalioissa eri ikäryhmissä. Osa eläkeikäisistä sai kuitenkin proteiinia keskimääräistä tarvetta vähemmän, mikä tulee huomioida siirtymässä kohti kasvipainotteisempia ruokavalioita.

Kasvipainotteinen ruokavalio kannattaa

Kasvipainotteisempi ruokavalio edistää ruoka- ja ravitsemusturvaa sekä YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Liiallisen eläinperäisten ruokien kulutuksen on havaittu olevan yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, jotka ovat yleisin yksittäinen kuolinsyy maailmassa. Punaisen ja prosessoidun lihan kulutus on myös yhteydessä suolistosyöpien ja tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Pienetkin muutokset kohti kasvipainotteisempaa ruokavaliota ovat merkityksellisiä terveyden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hyvä askel kohti terveellistä, kasvipainotteista ruokavaliota on käyttää punaista ja prosessoitua lihaa kohtuudella. Palkokasvit, täysjyvävilja, pähkinät ja siemenet sopivat proteiinipitoisina hyvin korvaamaan tai täydentämään lihan käyttöä.

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *