Verkkopäivittäjä on kielihaasteen edessä valitessaan verkkosivuilla käytettäviä sanoja. Viranomaisen käyttämien sanojen tulisi olla asiallisia ja välittää tietoa täsmällisesti. Samalla meidän tulisi osata käyttää niitä sanoja, joilla tietoa haetaan.

Ihmiset eivät löytäneet THL:n sivuilta tietoa TBE-rokotteesta, sillä siitä ei käytetty kansan suussa tavallisempaa termiä ”punkkirokote”. Lopulta punkkirokote laitettiin aihetta koskevan sivun otsikkoon. Nyt THL:n sivu löytyy Googlesta haulla ”punkkirokote” ensimmäisten joukossa.

Virkakieltä kritisoidaan usein tarpeettoman vaikeatajuiseksi. Useat viranomaiset ovat syystäkin alkaneet panostaa selkeämpään viestintään. Osana kansainvälistä Selkeän kielen päivän viettoa THL:ssa kiinnitetään parhaillaan huomiota selkeään kielenkäyttöön. Toistaiseksi vähemmän huomiota on saanut se, miten viranomaiskieli rakentaa todellisuutta.

Terminologia tuottaa todellisuutta ympärillämme (Castaneda 2017). Kieli muuttuu nopeasti, samoin sanat saavat uusia merkityksiä ja mielleyhtymiä. Suuret laivat ja laitokset puolestaan kääntyvät usein harmillisen hitaasti. Käy helposti niin, että aika ajaa sanavalinnoistamme ohi nopeammin kuin ehdimme reagoida. Silti haluamme olla kiinni ajassa ja kantaa vastuun käyttämistämme sanoista.

Vähemmän herkkiä ja räjähdysherkkiä sanavalintoja

On aiheita, joissa sanavalinnat ovat herkempiä kuin toisissa. Vaikka rokotteet herättävät paljon keskustelua ja rokotekriittisyys on nostanut päätään, sana ”rokote” on neutraali. Toisin on joidenkin sellaisten termien kanssa, joita käytetään määrittelemään ihmisiä.

THL:n ulkomaalaistaustaisia henkilöitä sekä etnisiä vähemmistöjä koskevan verkkosivuston nimi on Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus. Sivusto on perustettu vuonna 2014. Tuolloin sanavalinnat olivat neutraaleja, tai ainakin niin ajateltiin. Nyt olemme pohtineet sivuston nimeä useissa eri yhteyksissä.

Sanoina maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus herättävät tunteita. Sosiaalisen median vastakkainasettelun maailmassa joillekin nuo sanat ovat punainen vaate. Olemme jatkuvasti puolustaneet yhdenvertaista yhteiskuntaa ja suomalaisuuden määrittelyä, jossa on tilaa moninaisuudelle. Yhdenvertaisuuden puolustaminen herättää toisinaan voimakasta vastustusta.

Viranomainen ei toimi arvotyhjiössä. Sanotaan se siis suoraan: yhdenvertaisen ja suvaitsevan yhteiskunnan puolustaminen on arvo, josta emme neuvottele.

Se, että joku provosoituu sanavalinnoista, ei ole syy muuttaa termejä. Viestijää kiinnostaa sanojen rakentaman todellisuuden lisäksi se, miten ihmiset tietoa hakevat. Haluaisin, että hakusanat kuten ”maahanmuuttajien terveys” johtavat asiallisen ja tutkimustietoon perustuvan tiedon äärelle. Mutta luokittelevatko käyttämämme sanat todellisuutta sellaisiin luokkiin, joita emme halua tukea? Tukeeko maahanmuuttajista puhuminen ihmisten luokittelua yksinkertaistaviin kategorioihin?

Maailma muuttuu ja kieli sen mukana

Maahanmuuttajien sijasta on syytä alkaa puhua maahanmuutosta ilmiönä ja sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maasta toiseen muuttaminen ei muuta ihmistä olemuksellisesti maahanmuuttajaksi.

THL:lla tutkimme moninaista väestöämme monin eri tavoin. Jatkuvana haasteenamme on, miten viestimme moninaisen väestömme terveydestä ja hyvinvoinnista niin, että määritelmämme eivät olisi toiseuttavia tai loisi tarpeettomia kategorioita (Rask 2017).

Maailma ja kieli muuttuvat. Samalla maailma on koko ajan kesken ja epätäydellinen, verkkopäivittäjälläkin. THL:n Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -sivuston toimitus pohtii jatkuvasti sivuilla käytettävää kieltä ja pohdinnassa on myös koko sivuston nimi. Voi olla, että mahdollinen uusi nimikin vanhenee muutamassa vuodessa. Tärkeää on, että olemme jatkossakin hereillä ja tietoisia käyttämästämme kielestä.

Voit osallistua sivustomme nimestä ja käyttämistämme sanoista käytävään keskusteluun lähettämällä palautetta verkkotoimituksellemme.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *