Minulla ei ole juuri ystäviä, joten yksinäisyyteni tunteet ovat moninkertaistuneet, ja sen myötä itsetuhoiset ajatukset. Kuulun riskiryhmään, joten myös koronan pelko on saanut vielä varovaisemmaksi. Koen olevani todella yksin

Näin vastasi transnuori kyselyyn koronapandemian ensimmäisenä syksynä 2020.

Tutkimuksemme sateenkaarinuorista poikkeusaikana osoitti, että transnuoret kokivat pandemian usein haastavampana kuin cissukupuoliset nuoret, joiden sukupuoli vastaa syntymähetken määrittelyä. Transnuorilla oli myös useammin ongelmia lähes kaikilla tarkastelluilla terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla verrattuna seksuaalivähemmistöihin kuuluviin nuoriin ja aikuisiin transihmisiin.

Transnuoret kokivat itsensä yksinäiseksi yli kaksi kertaa niin usein kuin cisnuoret. Masennusoireilusta kärsi yli puolet transnuorista. Jo vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn paljastama pahoinvointi näyttää kriisin keskellä lisääntyneen entisestään.

Nämä havainnot tekivät meidät tutkijat surullisiksi, eivätkä tulokset ole kannustava viesti transnuorillekaan.

Etäopiskelun edut?

Etäopiskelu lisäsi nuorten yksinäisyyden kokemuksia, mutta joillekin transnuorille se tarjosi mahdollisuuden välttyä kiusaamiselta ja olla omanlaisensa, sukupuolinormeista välittämättä.

Olen jatkuvasti ennen koronavirusta kokenut syrjintää koulussani, mutta nyt kun olen saanut opiskella kokonaan etänä, ovat stressitasoni laskeneet ja olen saanut opiskeltua paremmin.

Langan päässä kamera kiinni opiskellessa ei tarvitse näyttää naamaa ja täten omaa erilaisuuttaan, joka pahana päivänä on ihan mukavaa.

Kääntöpuolena tällaisista kokemuksista välittyy valitettavasti tieto siitä, etteivät opiskeluympäristöt aina takaa nuorille turvallisuutta tai mahdollisuutta ilmaista sukupuoltaan ilman pelkoa syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

Näkymättömästä oikeuksien suojaamaksi

Tove Janssonin novellissa turvaton kasvuympäristö teki lapsesta näkymättömän. Tullessaan kohdatuksi omana itsenään lapsi sai takaisin äänensä ja kokonaisen hahmonsa.

Yksi keino tehdä näkyväksi on tuottaa tietoa nuorten tilanteesta. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että transnuorista useimmat ovat kohdanneet pandemian kurjat puolet ja monien hyvinvointi on vähentynyt sen aikana. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen tulee ottaa vakavasti nuorten arkielämässä ja palveluissa, heidän lähellään. Osa nuorista tarvitsee myös hoitoa ahdistukseen ja masennukseen.

Toisaalta on hyvä muistaa, että osa transnuorista on pärjännyt pandemian aikana verrattain hyvin. Kaikki eivät kokeneet yksinäisyyttä, ahdistusta tai masennusta.

Tutkijoina haluamme kiinnittää huomion moninaisuuteen voimavarana. Nuoren mahdollisuus elää ja tulla kohdatuksi omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä, turvaa kasvua kohti hyvinvoivaa aikuisuutta.

Näkyväksi tehdään myös tasa-arvopolitiikalla ja lainsäädännöllä. Meneillään oleva translainsäädännön uudistus koskettaa myös nuoria. Pidämme vaatimusta täysi-ikäisyydestä ongelmallisena ja translasten ja -nuorten elämää haittaavana. Mahdollisuus muuttaa virallinen sukupuoli vastaamaan oikeaa vähentää syrjinnän riskiä ja auttaa transnuoria pärjäämään koulutuksessa ja työelämään hakeutumisessa.

Transnuoret huomioiva ihmisoikeusperustainen laki olisi selkeä viesti siitä, että nuorten hätä on kuultu ja heidän hyvinvoinnistaan välitetään.

Lue lisää

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022.

Sukupuolivähemmistöt työelämän koronakriisissä. Teoksessa: Henkilöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsän juhlakirja.

Sukupuolen moninaisuus (THL)

Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista (THL)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *