Suomessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi on merkittävästi cissukupuolisia ja heteronuoria heikompaa. Me Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hankkeessa haluamme muuttaa tätä tilannetta.

Me uskomme, että kun nuori kohdataan kasvuympäristössään omana itsenään ennakkoluulottomasti ja kannustavasti, kasvaa paremmin voivia aikuisia. Me haluamme myös vahvistaa voimavaralähtöistä suhtautumista sateenkaarevuuteen, koska sillä, mitä tarinaa me kerromme sateenkaarevista ihmisistä, on väliä.

On tärkeää nostaa esiin myös ne hyvät tarinat, voimavarat ja ilot, joita sateenkaarevuuteen liittyy. Me toivomme, että suomalaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä lähtee maailmalle myös sateenkaarevia ihmisiä kannustavia ja tukevia viestejä – ei pelkkää huolipuhetta.

Iso joukko nuoria kuuluu sukupuolivähemmistöihin

Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn pian julkaistavissa tuloksissa 5 prosenttia nuorista ilmoittaa kuuluvansa sukupuolivähemmistöihin ja 15 prosenttia seksuaalivähemmistöihin. Se on valtava joukko. Siksi jokaisen meistä – jokaisessa huoneessa, johon astumme, jokaisessa tutkimuksessa, jonka teemme ja jokaisessa hankkeessa, jonka toteutamme – tulee olettaa moninaisuutta.

Kannustammekin jokaista miettimään, kuinka voi omassa työssään tukea ja ottaa huomioon sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Huomiointia voi olla esimerkiksi moninaisuutta tukeva sanavalinta viestinnässä, sateenkaarevien ihmisten huomiointi tutkimuskysymyksen asettelussa tai vaikka kahvipöytäkeskusteluissa kollegoiden kanssa se, ettei oleteta heidän perhemuotoaan tai sukupuoltaan.

Vaikka sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin liittyy haasteita, voi sateenkaarevuus tuoda elämään myös merkittäviä voimavaroja, iloa, merkitystä ja yhteisön. Annetaan tilaa ja tuodaan esiin työssämme myös tätä puolta.

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke kehittää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten palveluita

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke tuo osaltaan voimavaralähtöistä näkökulmaa sateenkaarinuorista tuotettavaan tietoon. Hankkeessa tuotetaan Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, jossa tarkastellaan eri tekijöiden yhteyttä parempaan mielen hyvinvointiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla. Hankkeessa myös koulutetaan opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisia sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaarinuorten kohtaamisesta ja heidän tukemisestaan voimavarakeskeisesti. Nuoret ovat aktiivisesti mukana hankkeen työssä.

Lisätietoa aiheesta

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke (THL)

Sukupuolitietoinen viestintä (THL)

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *