Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus syntyvät ja niitä ylläpidetään ihmisten arjessa ja arjen ympäristöissä – siis kunnissa. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys ovat avainasemassa, kun pohditaan kunnan elinvoimaisuutta, sillä hyvinvoivat ja terveet asukkaat tuovat kuntaan myös veroeuroja. Hyvinvoiva kunta on elinvoimainen kunta.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen (hyte-työ) ja ehkäisevä päihdetyö ovat tärkeitä kuntien ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisiä tehtäviä.

Kuntapäättäjänä vaikutat asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen

Kuntapäättäjänä olet vastuussa kunnan vision ja strategian toteuttamisesta. Onko kunnassasi hyvä kasvaa, opiskella, elää, yrittää, työskennellä ja vanheta?

Sinun tulee asettaa hyvinvoinnille tavoitteet ja varmistaa riittävät resurssit hyvinvointiin. Kuntalaisten hyvinvointia ja sen eri osa-alueita kannattaa seurata vuosittain ja tarkentaa eri toimialojen hyvinvointityötä toiminta- ja taloussuunnittelussa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Kunnat huolehtivat muun muassa kiusaamisen ehkäisystä ja terveellisestä ruokatarjonnasta koulussa, käsien pesun ohjeistuksesta varhaiskasvatuksessa, katujen hiekoituksesta, kaupunkipyöristä ja taidemuseoista ja nuorten päihteettömistä kohtaamispaikoista.

Kuntapäättäjänä sinun on hyvä ymmärtää, että useimmilla päätöksillä, joita kunnassa tehdään, vaikutetaan joko suoraan tai välillisesti asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Eivätkä kuntalaiset todellakaan ole homogeeninen joukko – kuntapäätökset vaikuttavat kunnassa asuviin erilaisiin ihmisryhmiin eri tavoin. Tähän pohdintaan on avuksi työkaluja, esimerkiksi päätösten vaikutusten ennakkoarviointi.
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntalaisia ja kuntaa kuormittavat päihdehaitat haltuun ehkäisevällä työllä

Alkoholin riskikäyttö, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käyttö sekä rahapelaaminen kuormittavat monin tavoin kuntalaisia, lähiyhteisöjä ja kuntataloutta.

Päättäjänä vastaat siitä, että kunnassasi johdetaan suunnitelmallisesti ehkäisevää päihdetyötä ja koordinointia tukevat perusrakenteet ovat kunnossa. Suuri osa kunnista onkin laittanut lakisääteiset ja suosituksen mukaiset perusrakenteensa kuntoon.

Mutta rakenteet pitäisi saada myös elämään.

Ovatko kuntasi rakenteet siis sellaiset, että niillä varmistetaan arkiympäristöissä tehdyn työn aktiivisuus, laatu ja suunnitelmallisuus?

Onko kuntasi varhaiskasvatuspaikoissa luotu selkeä toimintamalli vanhempien huolta herättävän päihteiden käytön puheeksiottamiseksi ja lapselle tuen tarjoamiseksi?

Onko kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja pelikasvatuksen keinot käytössä?

Jalkautuuko nuorisotyö nuorten pariin ja miten huolta herättävä päihteiden käyttö otetaan puheeksi nuorisotyössä?

Ovatko urheilu- ja liikuntaseurat linjanneet päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä toiminnassaan?

Toimiiko kunnassasi ikärajavalvonta ja onko pohdittu keinoja humalahaittojen ehkäisemiseksi yhteistyössä elinkeinon ja valvontaviranomaisten kanssa?

Miten kunnassasi ylipäätään kohdataan eri-ikäisiä päihteitä käyttäviä ja heidän läheisiään: onko puhe kunnioittavaa?

Onko heille tarjolla tukea matalalla kynnyksellä? Löydämmekö eri taustoista tulevat avun tarpeessa olevat ajoissa?

Ovatko kuntalaiset itse mukana ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa?

Ehkäisevä päihdetyö muuttuu todeksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotyössä, työpaikoilla, harrastetoiminnassa ja lähiympäristöissä.

Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tarvitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

Tulevaisuudessa yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus painottaa edelleen kuntien tärkeää roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ehkäisevässä päihdetyössä.

Kuntien ei tarvitse kuitenkaan huolehtia tästä kokonaisuudesta yksin, vaan tulevat hyvinvointialueet tarjoavat kunnille tehtävään tukea ja sitä toteutetaan yhteistyössä.

Kuntavaalit 2021 -blogisarjassamme pohdimme kuntien muuttuvaa roolia.