Lasten ja nuorten turvallisuuden tunteesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava Ukrainan kriisissä – huomioi nämä seikat

Sota Ukrainassa jatkuu, ja ihmisten kärsimys syvenee. Kansainvälistä suojelua on hakenut Suomesta jo yli 12 000 ukrainalaista, ja luvun ennustetaan nousevan 40 000–80 000 ihmiseen sodan jatkuessa. Todellista lukua Suomeen tulleista ukrainalaisista ei tiedetä, sillä Euroopan unioni Suomi mukaan lukien on ottanut käyttöön tilapäisen suojelun menettelyn sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseksi jäsenmaissa.

Kriisi kärjistää ajattelua, ja sodan osapuolia aletaan helposti dehumanisoida eli epäinhimillistää. Tällöin toisen osapuolen ihmisyys kielletään ja häntä kohtaan aletaan käyttäytyä ihmisarvoa eri tavoin loukkaavalla tavalla. On tärkeää kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen, jotta sota ei lisää vastakkainasettelua kansanryhmien välillä niin sota-alueella kuin sen ulkopuolella.

Lasten ja nuorten näkökulmasta voimme jokainen vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen – huomioithan seuraavat seikat.

Lapsella ja nuorella on oltava kuunteleva aikuinen

Ne lapset ja nuoret, jotka ovat vailla turvaa ja omia vanhempia, ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa koronapandemian ja nyt sodan aiheuttaman tietotulvan äärellä. Jokaiselle nuorelle tulee turvata kuunteleva aikuinen, jonka kanssa voi rauhassa keskustella ja jolta saa tukea ja ymmärrystä. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja jälkihuollossa oleville nuorille sekä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleille nuorille on erityisen tärkeää tarjota turvallisen aikuisen aikaa.

Nuori tarvitsee ymmärrettävää tietoa omalla kielellään

Nuorelle tulee hänen taustastaan tai kotikielestään riippumatta taata turvallinen arki. Disinformaatiota eli tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta tulee hälventää ja tarjota omankielistä ja ymmärrettävää tietoa esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Monen Suomeen tulleen ukrainalaisnuoren sukulaiset ovat jääneet sotimaan tai ovat loukussa sota-alueella, mikä voi itsessään olla traumaattinen kokemus.

Kaikki lapset ja nuoret on huomioitava tasapuolisesti

Jo aiemmin Suomesta turvapaikkaa hakeneet ilman huoltajaa maahan saapuneet lapset ja nuoret voivat Ukrainan kriisin vuoksi kokea ihonväriin ja kansalaisuuteen liittyvää toiseutta. Tilanteessa, jossa Ukrainasta saapuvat saavat heti tilapäistä suojelua ja oleskeluluvan, ei tule unohtaa nuoria, jotka ovat olleet jo vuosia Suomessa ja jotka edelleen odottavat turvapaikkapäätöstä tai kansalaisuuden saamista. On muistettava, että sota on sota kaikkialla. Yhteiskunnallisen tilanteen kärjistyminen voi tuoda pintaan jo Suomessa oleskelevien lasten ja nuorten sotaan liittyvät traumat.

Varusmiespalveluksen merkitys nuorelle on nyt erityinen

Aikuistuvat nuoret ovat nyt erilaisessa tilanteessa hakeutuessaan Suomessa varusmiespalvelukseen. Kaikkia nuoria, mutta erityisesti ilman vanhempia aikuistuvia nuoria, tulee tukea, jotta varusmiespalvelus ja loma-ajat eivät lisää ahdistusta nykyisessä maailmantilanteessa.

Ahdistusta ja sodan pelkoa voi olla myös meillä aikuisilla. On tärkeää hakea apua ja tukea itselle, ja varmistaa näin myös kuunteleva aikuinen läheisille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:

Lisätietoa mielenterveyden tukemisesta kriisiaikana voit lukea THL:n sivuilta: Mielen hyvinvointi kriisiaikana (thl.fi)

Ohjeita ja tukea Ukrainasta saapuvien kanssa työskenteleville ammattilaisille (thl.fi)

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke järjestää ilmaisen traumatietoisen työskentelyn koulutuspäivän 12.4.2022. Tervetuloa mukaan: Traumatietoinen työote aikuistuvien parissa tehtävässä työssä -koulutukseen. Voit myös tutustua 22.3.2022 tilaisuuden materiaaleihin osoitteessa thl.fi/yee.

YEE-hankkeen Diakonissalaitoksen osahanke tarjoaa Helsingissä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleille aikuistuville nuorille Olohuone on sinulle -olohuonetoimintaa.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *