Helsinki Pride -tapahtuma tarjoaa kesäkuussa kymmenittäin sateenkaarevia taide- ja kulttuuritapahtumia kuten näyttelyitä, elokuvia, kirjallisuustapahtumia ja musiikkia.

Blogin kirjoittamisen aikaan ohjelmasta löytyy seitsemän liikuntatapahtumaa: roller derbyä, amerikkalaista jalkapalloa, pesäpalloa, tanssia sekä sateenkaarevien ihmisten oma liikuntajärjestön tapahtumia. Nuorille suunnatusta ohjelmasta löytyy lisäksi luovan liikkeen työpaja.

Kentältä löytyy sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset huomioivia toimijoita, mutta liikunnan ja urheilun valtavirtaa moninaisuus ei vieläkään ole.

Yhdenvertaiseen liikuntaan ja urheiluun on vielä matkaa

Kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuorista huomattavasti harvempi harrastaa liikuntaa päivittäin kuin cis- ja heteronuorista. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että sekä sateenkaarinuoret että -aikuiset joutuvat kohtaamaan syrjivää käyttäytymistä, kuten nimittelyä ja ulkopuolelle jättämistä. Heteronormi on vahva erityisesti poikien ja miesten urheilussa.

Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja nostaa esiin useita rakenteellisia epäkohtia. Liikuntaan ja urheiluun tarkoitetut tilat, välineet ja vaatteet on usein jaoteltu miehille ja naisille. Transihmiset ja intersukupuoliset ihmiset eivät aina pääse mukaan sukupuolensa mukaisiin sarjoihin. Osa sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä ei löydä omaa paikkaansa ollenkaan.

Hyviä käytäntöjä taiteesta ja kulttuurista

Monissa seuroissa, joukkueissa ja kerhoissa tehdään jo oikeita asioita, mutta yhdenvertaisuuden edistämisen vinkkejä voidaan hakea myös laajemmalta. Voisimmeko esimerkiksi oppia jotakin taide- ja kulttuuritoimijoilta?

Kouluterveyskyselyssä sateenkaarinuorten suhde taide- ja kulttuuriharrastuksiin on liikuntaan nähden päinvastainen: vuonna 2021 neljä viidestä sateenkaarinuoresta harrasti taidetta ja kulttuuria vähintään kerran viikossa. Muilla nuorilla osuus oli alle puolet.

Taide- ja kulttuuritoiminnassa on usein tilaa moninaisuudelle ja omaehtoisuudelle. Jäykistä normeista poikkeavat sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmaisun tavat nähdään voimavaroina. Niitä ei piiloteta kaappiin.

Sateenkaarevuus on näkyvä osa monia kulttuuri-instituutioita. Keikkapaikoilla järjestetään sateenkaarevia klubi-iltoja, museoissa queer-opastuksia ja kirjastoissa sateenkaarevia satutunteja. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta ohjataan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen normeja haastaville toimijoille.

Riemua ja kapinaa liikuntaan

Helsinki Priden hengessä kannustan liikuntaorganisaatioita, joukkueita ja harrastusporukoita kapinaan tiukkoja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen normeja vastaan. Tavoitetaso on asetettava tarpeeksi korkealle. Syrjimättömät ja turvalliset tilat tulee asettaa minimivaatimukseksi. Liikunnan riemu ja lukuisat hyvinvointivaikutukset kuuluvat kaikille.  

Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride -viikko huipentuu lauantaina 1.7. järjestettävään kulkueeseen ja puistojuhlaan. Tapahtuman teemana on tänä vuonna riemu ja kapina.

Lisätietoa

Majlander ym. (2022) Sateenkaarinuoret poikkeusaikana (Teoksessa Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan – Nuorten elinolot -vuosikirja 2022)

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liikunta- ja urheiluseura HOT ry

Älä riko urheilua: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään

Marja Kokkonen (2012) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa  

Marja Kokkonen (2018) Seksuaalivähemmistöjen häirintä joukkueessa tai liikuntaryhmässä : henkisen pahoinvoinnin näkökulma

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *