Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö on sekä potilaan että lääkärin etu – kaikki mukaan mikrobilääkeresistenssin torjuntatalkoisiin

Mikrobilääkkeille (antibiootti) vastustuskykyisten eli resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin voi kuolla muutaman vuosikymmenen kuluttua enemmän ihmisiä kuin tänä päivänä syöpätauteihin. Yhä useampi meistä voi kohdata tilanteen, jossa tuttu ihminen kuolee tavanomaiseen infektioon, koska tautiin ei ole enää tehokasta lääkettä. Voimme myös itse sairastua henkeä uhkaavaan infektioon.

Mikrobilääkkeet ovat kiihdyttäneet resistenssin kehitystä

Bakteerien mikrobilääkeresistenssiä verrataan ilmastonmuutokseen, sillä se lisääntyy jatkuvasti ja maailmanlaajuisesti. Vertaus on osuva myös siksi, että ilmiö on luonnollinen – bakteereilla arvellaan esiintyneen resistenssiä kautta historian. Viimeisten 80 vuoden aikana keksityt ja käyttöönotetut mikrobilääkkeet ovat entisestään kiihdyttäneet kehitystä.

Vaikka resistenssitilanne on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa edelleen moniin maihin verrattuna maltillinen, on kehityssuunta täälläkin epäsuotuisa. Matkailun, eläinten ja elintarvikkeiden myötä bakteerit leviävät maasta toiseen. Oman maamme lääkepolitiikalla ja infektioiden torjunnalla voimme hidastaa muutosta, mutta emme estää sitä kokonaan.

Mikrobilääkeresistenssin torjunnassa tarvitaan kaikkien osaamista ja tarmokasta yhteistyötä

Jo muinaisessa Egyptissä lääketieteen taitajina toimivat henkilöt hoitivat ihmisten lisäksi myös eläimiä ja eläinlääketiede määriteltiin yhdeksi lääketieteen osa-alueeksi. Myöhemmin ymmärrettiin, että useat ihmisten taudinaiheuttajat ovat peräisin eläimiltä ja että ne tarttuvat kontaktissa eläimiin tai elintarvikkeiden välityksellä. Eläimiltä peräisin olevia bakteereita voi päätyä myös juomaveteen, jonka välityksellä ne voivat aiheuttaa infektioita ihmisille.

One Health (yhteinen terveys) -käsite sisältää ajatuksen, jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveys on yhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön, jossa me elämme. Näkökulma on noussut tärkeään rooliin myös mikrobilääkeresistenssin torjunnassa. Tiedämme, että ihmiset voivat sairastua eläimistä peräisin olevien resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin ja päinvastoin.

Teksti jatkuu kuvan alla

Infograafi antibiootti- eli mikrobilääkeresistenssin leviämisestä ja torjunnasta.

Tutkimus- ja seurantatietoa tarvitaan ja sitä tulee jakaa

Nykyinen tutkimustieto osoittaa, että mikrobilääkkeille resistenttejä bakteereita syntyy oloissa, joissa käytetään paljon mikrobilääkkeitä. Lisätietoa tarvitaan kuitenkin siitä, mitkä muut tekijät vaikuttavat resistenssin syntyyn sekä siitä, miten resistentit bakteerit leviävät ja miten leviämistä on mahdollista torjua. Olisi myös tärkeää kehittää nopeaa diagnostiikkaa, jotta hoito voidaan kohdistaa oikein ja tarpeettomilta mikrobilääkekuureilta vältytään.

Eurobarometri-kyselyssä havaittiin, että mikrobilääkkeiden käyttö vähenee, kun tietoisuus lääkkeiden haitallisuudesta lisääntyy. Tähän tiedontarpeeseen tulee eri alojen toimijoiden vastata.

Muistitko sinä pestä kätesi tänään ennen ruokailua?

Toimia, joilla jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa resistenssin torjuntaan, on useita:

  • Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy niin ihmisillä kuin eläimilläkin on tärkeimpiä keinoja resistenssin torjunnassa. Rokotussuojasta ja hygieniasta kannattaa huolehtia.
  • Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö on sekä potilaan että lääkärin etu, hyvä yhteinen tavoite sekä ihmisten että eläinten hoidossa.
  • Ruuan turvallinen käsittely ja valmistaminen ovat tärkeitä taitoja. Muistitko sinä pestä kätesi tänään ennen ruokailua?

Kaikki mukaan mikrobilääkeresistenssin torjuntatalkoisiin

Kuinka Suomi varautuu tulevaisuuden uhkakuviin mikrobilääkeresistenssin saralla? Miten panostamme kansalliseen torjuntaan ja mikä on kansainvälinen roolimme?

Resistenssin torjunnan on tapahduttava kaikilla yhteiskunnan tasoilla kansalaisista päättäjiin. John Kotterin kirja ”Our iceberg is melting” kertoo pingviinien valmistautumisesta ilmastonmuutokseen. Aihe sopii hyvin myös resistenssin torjuntaan ryhtyville. Kiipeätkö ylemmäs jäätikölle odottelemaan vai ryhdytkö toimiin?

Aiheesta lisää:

Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017–2021

Lyhyt tiivistelmä Eurobarometrin tuloksista

Matkailijan terveysoppaassa mikrobilääkkeille vastustuskykyisistä bakteereista

Ruokafakta -sivustolla mikrobilääkeresistenssistä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *