Kesä ja mökkikausi lähestyvät. Monen silmissä siintää ajatus rennoista lomapäivistä auringonlämmöstä nauttien. Erityisesti helteisinä päivinä kannattaa muistaa juoda riittävästi vettä ja mikäpä olisikaan parempaa janojuomaa kuin lasillinen oman kaivon vettä. Kaivostahan on saanut hyvää vettä jo kymmenien vuosien ajan, joten miksei myös tänä kesänä?

Kaivovesi on maaperän läpi imeytyneestä sadevedestä ja lumien sulamisvedestä muodostunutta pohjavettä. Jos kaivoveden mikrobiologinen ja kemiallinen laatu on moitteetonta, vettä voi turvallisin mielin juoda.

Kaivon tarkistus paljastaa kunnostuksen tarpeen

Kaivon kunto kannattaa tarkistaa vuosittain. Vain kesällä käytössä olevan mökkikaivon tarkistus ja tarvittavat huolto-, kunnostus- ja puhdistustoimenpiteet kannattaa tehdä keväällä ennen kaivon käyttöönottoa. Silmämääräinen arviointi kertoo paljon. Ovatko kaivon rakenteet kunnossa? Viettääkö maa kaivosta poispäin, jotta sadevedet eivät pääse valumaan maan pintaa pitkin kaivoon? Sadeveden mukana kaivoon voi päätyä ympäristön epäpuhtauksia.

Kaivon sisälle kannattaa kurkistaa. Pienet eläimet voivat päätyä kaivoon huonokuntoisen kaivonkannen kautta. Veden tulee päätyä kaivoon vain pohjan kautta. Kaivonrenkaiden siirtyminen pois paikoiltaan esimerkiksi roudan seurauksena tai tiivistämättömät läpiviennit eivät puolestaan takaa kaivon seinämien tiiviyttä. Tarkistus paljastaa, onko kaivo huollettavissa ja kunnostettavissa vai onko syytä rakentaa uusi kaivo.

Talven käyttämättä ollut kaivo kannattaa tyhjentää keväällä ennen käyttöönottoa, jotta kaivoon saadaan uutta ja raikasta vettä kaivossa pitkään seisoneen veden tilalle. Kaivon desinfiointi tulee tilata kaivon kunnostuksia tekevältä yritykseltä. Desinfiointi on tarpeen, jos kaivosta esimerkiksi löytyy kuollut eläin. Ennen desinfiointia kaivo on kunnostettava, jotta vastaavanlainen tilanne ei pääse uusiutumaan.

Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa säännöllisesti

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa säännöllisesti esimerkiksi kolmen vuoden välein ja aina silloin, jos kaivoveden laatu on muuttunut tai kaivoveden epäillään aiheuttavan terveydellistä haittaa. Sameaa tai vierasta makua tai hajua sisältävää kaivovettä ei tulisi käyttää juomiseen tai ruoanlaittoon. Veden ulkonäkö ei kuitenkaan aina paljasta veden turvallisuutta. Kirkas ja raikkaan makuinen kaivovesi voi sisältää ihmisen terveydelle haitallisia mikrobeja tai kemiallisia aineita.

Kaivovesi voi saastua, jos esimerkiksi jätevesijärjestelmä vuotaa saastuttaen kaivoa ympäröivän maaperän ja pohjaveden. Kaivo kannattaakin rakentaa mahdollisimman kauas kaivoveden laatua uhkaavista toiminnoista.

Taudinaiheuttajamikrobeilla saastuneen kaivoveden juomisesta voi sairastua. Norovirukset aiheuttavat eniten kaivovesiin liittyviä sairastumisia. Tyypillisimmät oireet ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli, jotka ilmenevät muutaman päivän sisällä kaivoveden nauttimisesta.

Kaivovedessä voi myös olla luontaisesti maaperästä tai kallioperästä liuenneita kemiallisia aineita, kuten esimerkiksi arseenia, fluoridia, uraania, mangaania tai rautaa. Kaivoveteen voi joskus päästä ihmistoiminnan seurauksena myös esimerkiksi torjunta-aineita.

Laatuongelmat ovat yleensä paikallisia eikä niitä voi ennustaa esimerkiksi naapurikaivon perusteella. Kaivovesitutkimuksen avulla voidaan selvittää, onko kaivoveden laatu turvallista. Kaivoveden laatua voi parantaa erilaisilla käsittelymenetelmillä, jotka on valittava kullekin aineelle erikseen.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi arvioida kaivoveden käyttöön liittyvää terveysriskiä, jos kaivoveden laadulle asetetut vaatimukset eivät täyty, sekä ohjeistaa tarvittaessa kaivoveden laatuun liittyvien terveyshaittojen poistamismahdollisuuksista. Kaivoveden laatuvaatimuksista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 401/2001. Ruokaviraston verkkosivuilla on luettelo hyväksytyistä talousvesilaboratorioista. Laboratoriot auttavat vesitutkimusten valinnassa.

Ilmastonmuutokseen varautuminen kannattaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa pohjavesivarantoihin. Kesän pitkän kuivuusjaksot alentavat pohjaveden tasoa, mikä vähentää myös kaivoveden määrää. Etukäteen onkin hyvä pohtia, miten talousveden saanti turvataan, jos oman kaivon vesi loppuu. Toisaalta lumen sulaminen ja runsaat sateet voivat aiheuttaa tulvia ja valumavesiä, joita voi päätyä erityisesti huonokuntoiseen kaivon.

Oman kaivon ylläpitoon kannattaa panostaa, jotta vedestä voi nauttia tulevinakin vuosina. On tärkeää muistaa, että kaivosta huolehtiminen eli säännölliset tarkistukset, huoltotoimenpiteet, tarvittavat korjaukset sekä kaivoveden laadun tutkituttaminen kuuluvat kaivonomistajan vastuulle. Hyväkuntoinen ja oikein sijoitettu kaivo tuottaa yleensä hyvälaatuista talousvettä.

Lue lisää

Kaivovesi (THL)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *