Suomen tupakkalain tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite katsotaan saavutetun, jos enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita. Tämä on mahdollista, jos yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu lopettamaan tupakoinnin.

Reilusti yli puolet päivittäin tupakoivista suomalaisista haluaisi lopettaa, mutta vakavan lopetusyrityksen on tehnyt edeltävän vuoden aikana alle puolet tupakoivista – miehistä vain alle kolmannes.

Maailman tupakattoman päivän (31.5.) teemana on tänä vuonna tupakoinnin lopettamisen tuki. Samaan aikaan on nyt lausuttavana hallituksen esitys tupakkalain uudistamisesta.

Tupakointia on vähennetty Suomessa menestyksekkäästi erilaisilla lainsäädännön keinoilla, kuten savuttomilla ympäristöillä, mainontakielloilla sekä tupakan hintaa korottamalla.

Tupakkapolitiikan keinovalikoima on kuitenkin keskittynyt kysyntään vaikuttamiseen, samalla kun tarjonta on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tupakoinnin lopettamisessa onnistumisen lisäämiseksi tarjontaakin olisi syytä pohtia enemmän, tukipalveluiden kehittämisen ohella.

Yli 500 metrin etäisyys kotoa tupakkaa myyvään kauppaan lisää tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä

Tarjonnan näkökulmasta keskeisessä asemassa ovat muun muassa myyntipaikkojen määrä ja tiheys, joihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi myyntilupien myöntämisperiaatteilla ja lupamaksuilla. Myyntipaikkojen tavoitteellinen rajaaminen ja vähentäminen ovat nousseet viime vuosina jo joidenkin maiden tupakkapolitiikan keinovalikoimaan.

Vuonna 2020 Alankomaissa kiellettiin tupakan myynti supermarketeissa vuoteen 2024 mennessä. Vuoden 2030 jälkeen tupakkaa saa myydä ainoastaan erikoisliikkeissä. Päätöksen aikaan yli puolet tupakasta myytiin supermarketeissa. Vähittäismyyntipaikkojen rajaaminen on yksi Uuden-Seelannin hallituksen esittämistä keinoista maan vuodelle 2025 asetetun savuttomuustavoitteen saavuttamiseksi.

Tutkimusten perusteella myyntipaikkojen määrällä ja sijainnilla on vaikutusta. Suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että yli 500 metrin etäisyys kotoa tupakkaa myyvään kauppaan lisää tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä. Kansainväliset mallinnukset ja tutkimukset osoittavat, että myyntipaikkojen rajaus tuo terveyshyötyjä.

Tarjonnan sääntelystä lisäkeinoja sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tupakan myyntipaikkojen kasautumisessa on nähtävissä sosioekonomisia eroja. Suomessa asiaa ei ole vielä tutkittu.

Koulutusryhmien väliset erot tupakoinnin yleisyydessä ovat Suomessa kuitenkin kasvaneet. Niiden kaventamiseksi tarvitaan uusia keinoja, joihin tarjonnan sääntely voisi osaltaan vastata.

Myyntipaikkojen rajaaminen yhteiskunnassa herättäisi varmasti keskustelua vähittäismyyntipaikkojen yhdenvertaisuudesta. Useat toimijat kansainvälisesti ovat kuitenkin päättäneet lopettaa tupakan myynnin jo oma-aloitteisesti, kuten Lidl Alankomaissa vuonna 2018. Perusteena päätökselle ovat olleet tupakan myynnin vähenemisen ohella esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvät seikat. Suomessa esimerkiksi Halpa-Halli ei myy tupakkatuotteita, mikä ei ole estänyt kaupan liikevaihdon kasvamista.

Väestö on suhtautunut tupakan myyntipaikkojen rajaamiseen myönteisesti. 60 prosenttia suomalaisista kannatti tupakan myyntipaikkojen vähentämistä jo vuonna 2012.

Voidaankin kysyä, olisiko aika jo kypsä myyntipaikkojen tavoitteelliselle rajoittamiselle? Aikaa tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi on vajaa 10 vuotta.

Lue lisää:

Freeman B, Burton S. Tobacco retail density: still the new frontier in tobacco control. Med J Aust 2018;208:203–204.

Halonen, J.I., Kivimäki, M., Kouvonen, A., et al. Proximity to a tobacco store and smoking cessation: a cohort study. Tob Control 2014;23:146–151.

Lee JG, Henriksen L, Rose SW, et al. A systematic review of neighborhood disparities in point-of-sale tobacco marketing. Am J Public Health 2015;105:e8–18.

Pulakka, A., Halonen, J.I., Kawachi, I., et al. Association between distance from home to tobacco outlet and smoking cessation and relapse. Jama Internal Medicine 2016;176:1512–1519.

Robertson, L., Hoek, J., Edwards, R., et al. Reducing tobacco retail availability: how could this be achieved and what evidence supports the NZ Government’s proposals? Public Health Expert blog. University of Otago, 6.5.2021.

Ruokolainen, O., Ollila, H., Patja, K., et al. Social climate on tobacco control in an advanced tobacco control country: a population-based study in Finland. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2018; 2018; 35:152–164.

Valiente, R., Escobar, F., Urtasun, M., et al. Tobacco retail environment and smoking: a systematic review of geographic exposure measures and implications for future studies. Nicotine Tob Res 2020, Published online 05 November.