Nollalinjan chat tarjoaa matalan kynnyksen apua lähisuhdeväkivaltaa kokeneille: turvataan rahoitus myös tulevaisuudessa

Viestintäteknologian kehittyminen on tuonut lisää mahdollisuuksia väkivallan kokijoiden tukipalveluihin: digitaalinen asiointi sekä chat-palvelut ovat jo oleellinen osa tämän päivän palvelutarjontaa. Ne tukevat samalla viranomaisia ja palveluiden järjestäjiä niiden velvollisuudessa edistää yhdenvertaisia palveluja.

Lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille suunnattu Nollalinja tarjoaa tällä hetkellä apua niin puhelimitse kuin chatin kautta. Chat on koettu väkivaltaa kokeneiden keskuudessa matalan kynnyksen kanavana hakea apua, mutta sen tuleva rahoitus on epävarmaa. Rahoitus tulisi turvata myös seuraaville vuosille, jotta avun hakeminen mahdollistuu jatkossakin monikanavaisesti.

Nollalinjan chat-palvelu on monelle sopivin kanava hakea apua, mutta sen järjestämiseen ei liity lainsäädännöllistä velvoitetta

Nollalinjan puhelinpalvelu vastaa Suomen Istanbulin sopimuksessa solmittuun velvoitteeseen ylläpitää 24/7 auttavaa maksutonta puhelinta lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille. Nollalinjan puhelinpalvelun rinnalle avattiin vuonna 2021 chat-palvelu, joka pystyi vastaamaan korona-aikana lisääntyneeseen tarpeeseen keskustella väkivallasta muiden kotona olevien henkilöiden kuulematta. Chat-palvelu vähensi myös puhelinlinjojen ruuhkautumista.

Nollalinjan anonyymi chat auttaa väkivallan kokijoita, läheisiä ja ammattilaisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Chatissa työskentelevät samat kokeneet kriisi- ja väkivaltatyön ammattilaiset kuin Nollalinjan auttavassa puhelimessa. Toukokuun alusta alkaen chat on ollut avun hakijoiden toiveesta auki arkipäivien lisäksi myös ilta-aikaan: chatin kautta voi hakea apua nyt maanantaista keskiviikkoon kello 9–15 ja torstaista perjantaihin 14–20.

Nollalinjan kaltaisten palveluiden saavutettavuuden merkitystä korostetaan esimerkiksi pian julkaistavassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta. Myös Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) laatiman Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman yhtenä tavoitteena on vakiinnuttaa Nollalinjan chat-palvelu. NAPE vastaa Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden seurannasta ja vaikutusten arvioinnista Suomessa.

Vaikka chat nähdään oleellisena yhteydenoton kanavana, ei sen järjestämiseen ole samanlaista kansainvälisiin sopimuksiin tai lainsäädäntöön liittyvää velvoitetta kuin puhelinpalveluun. Henkilöille, joilla on fyysisistä, sosiaalisista tai muista syistä johtuvia puhumisen tai kuulemisen rajoitteita tai haasteita, on chat kuitenkin usein ensisijainen yhteydenottotapa.

Nollalinjan chat mahdollistaa yksityisen yhteydenoton, jos soittaminen turvallisesti on mahdotonta

Chatissa käydään keskusteluja koetusta väkivallasta, sen ilmenemismuodoista sekä huolesta liittyen omaan tai läheisen tilanteeseen. Tukea tarvitaan niin ajatusten vaihtoon ja näkökulmien pohtimiseen kuin palveluihin hakeutumiseenkin. Nollalinjan yhteydenotoista valtaosa koskee parisuhdeväkivaltaa, johon liittyy usein vakavaa kontrollointia ja soittaminen turvallisesti voi olla mahdotonta.

Chat mahdollistaa yksityisemmän, turvallisemman ja huomiota herättämättömän yhteydenoton, vaikka väkivallan tekijä, lapsia tai ulkopuolisia olisi kuuloetäisyydellä. Kirjoittaminen voi myös olla yhteydenottajalle tapa jäsentää ajatuksiaan ja siten saada kokemuksestaan kokonaisempi kuva. Etenkin nuorille chat ja kirjoittaminen on usein luontevampaa kuin soittaminen.

90 prosenttia Nollalinjan chatin käyttäjistä kokee saaneensa sen kautta apua

Nollalinjan chatista on kerätty palautetta tämän kevään ajan. Yli 90 % koki saaneensa chatista apua ja suosittelisi sitä todennäköisesti myös muille. Palautteen perusteella monille avun hakeminen arkaluontoisessa asiassa on helpompaa chatissa kuin puhelimessa, sillä väkivaltakokemuksen sanoittaminen ulkopuoliselle voi olla vaikeaa monesta syystä. Esimerkiksi tunteet saattavat olla niin voimakkaita, että puhuminen on haastavaa.

Chat-palvelu onkin osoittautunut vielä anonyymia puhelintakin matalamman kynnyksen palveluksi apua hakiessa. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet noin 80 keskusteluun kuukaudessa. Yhdessä keskustelussa voidaan vaihtaa jopa kymmeniä viestejä ja keskustelujen kestot vaihtelevat muutamasta minuutista pariin tuntiin.  

Nollalinja on valtion rahoittamaa toimintaa. Puhelinpalvelua rahoitetaan oikeusministeriön valtionavustusmomentilta, jota vahvistaa 1.12.2016 käyttöön otettu rikosuhrimaksu. Nollalinjan chat-palvelua on rahoitettu vuosittain erilaisilla lisä- ja hankerahoituksilla, jotka eivät ole mahdollistaneet sen vakiinnuttamista osaksi pysyvää Nollalinjan toimintaa. Ensi vuoden rahoituksesta chatin osalta ei ole varmuutta ja on riskinä, että tarpeelliseksi koettu chat joudutaan lopettamaan.

Pidämme tärkeänä, että chat-palvelu tunnistetaan myös jatkossa tärkeäksi osaksi Nollalinjan toimintaa ja sille saadaan pysyvä rahoitus taloudellisesti haastavasta tilanteesta huolimatta.

THL on jäsen Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnassa (NAPE) ja   Setlementti Tampere on jäsen NAPEn järjestötyöryhmässä. Kirjoitus on osa NAPE-toimikunnan blogisarjaa, jossa kerrotaan Istanbulin sopimuksen eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen vaikutuksesta ja kansallisesta täytäntöönpanosta eri näkökulmista.

Lisätietoja:

Nollalinja.fi
Puhelinpalvelu 24/7, p. 080 005 005
Chat-palvelu osoitteessa nollalinja.fi ma-ke klo 9–15 ja to-pe klo 14–20

Istanbulin sopimus

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022-2025

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *