Nuoret 18–24-vuotiaat aikuiset ovat muita aikuisia alttiimpia rahapelaamisesta aiheutuville taloudellisille, sosiaalisille ja terveydellisille haitoille. Nuorten oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen, nuorten aikuisten useimmiten epäsäännölliset tulot ja heidän kognitiivinen kehityksensä vaikuttavat osaltaan siihen, minkälaisesta elämäntilanteesta käsin nuoret aikuiset pelaavat rahapelejä.

Pelatessaan rahapelejä nuoret aikuiset voivat tehdä valintoja, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia pitkälle aikuisuuteen. Velkaantuminen on yksi näistä seurauksista, jonka ehkäisyyn nuoret tarvitsevat tukea ja apua.

Nuorten aikuisten taloudellinen tilanne luo riskin rahapelihaitoille

Nuoret 18–24-vuotiaat aikuiset muodostavat heterogeenisen ryhmän työelämässä. Suurin osa heistä opiskelee, osa heistä on työuransa alussa ja toiset käyvät töissä opintojensa ohessa. Eläketurvakeskuksen vuoden 2022 tilastojen mukaan alle 20-vuotiaiden miesten kuukausittainen keskiansio oli 1137 euroa ja naisten 870 euroa. Sen sijaan 20–24-vuotiailla miehillä kuukausittainen keskiansio oli 2013 euroa ja naisilla 1585 euroa. Taloudellinen liikkumavaran vähäisyys tekee 18–24-vuotiaiden talouden erityisen haavoittuvaksi.

Nuorten aikuisten suurempi riski rahapeliongelmille näkyy auttavissa palveluissa. Vuonna 2021 Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneista reilu kolmannes, suurin yksittäinen ikäryhmä, oli 18-24-vuotiaita. Heistä 87 prosenttia oli miehiä. 18–24-vuotiaista pelaajista, joilla pelaamisen rahoittamisen tapa selvisi, 40 prosenttia oli rahoittanut pelaamistaan lainarahalla.

Takuusäätiön takauspäätösaineiston perusteella rahapelaaminen on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä ja erityisesti alle 30-vuotiaiden miesten keskuudessa. Rahapelaamisen takia velkaantuminen on yleisempää alle 30-vuotiaiden ja miesten keskuudessa. Rahapelaajilla korostuvat erityisesti vakuudettomat lainat, kuten kulutuslainat ja pikavipit. Näihin lainoihin liittyvien velkojen määrät ovatkin selvästi korkeampia rahapelaajilla kuin muilla asiakkailla keskimäärin.

Talousvaikeudet ovat yleisiä nuorempien ikäryhmien parissa, koska heillä on mahdollisuus ottaa kulutuslainoja ja pikavippejä täytettyään 18 vuotta. Näiden korkeakorkoisten ja lyhyessä ajassa takaisin maksettavien lainojen ottaminen voi johtaa vakaviin talousongelmiin, joista nuorille aikuisille voi tulla maksuhäiriömerkintä.

Hallitusohjelman kirjaukset rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus päättänyt avata nykyisen rahapelijärjestelmän lisenssimallilla kilpailulle vuoden 2026 alusta alkaen. Rahapelijärjestelmän uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja.

Uudistuksessa turvataan mahdollisuus ohjata kulutusta luvalliseen tarjontaan muun muassa markkinoinnin avulla. Kanavointi toteutetaan siten, ettei markkinoinnilla edistetä haittoja aiheuttavaa pelaamista, eikä alaikäisille kohdisteta suoraan rahapelien markkinointia. Rahapelien henkilökohtainen markkinointi ilman henkilön nimenomaista suostumusta kielletään.

Hallitus aikoo panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen parantamiseen ja ehkäistä rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista. Tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, sillä nuoret aikuiset ovat alttiimpia riskinotolle.

Tästä syystä muissa maissa on puututtu nuorten aikuisten rahapelaamiseen.

Keinoja ehkäistä nuorten aikuisten altistumista rahapelihaitoille

Nuoria aikuisia rahapelaajia voidaan suojella rahapelihaitoilta ikärajoilla, kulutus- ja tappiorajoilla ja erilaisilla vastuullisuustyökaluilla, kuten rahapelaajan rekisteröitymisellä ja pakollisella tunnistautumisella kivijalassa. Muissa Euroopan maissa rahapeleillä saattaa olla eri ikärajat riippuen siitä, mistä rahapelityypistä on kyse, ja tarjotaanko rahapelejä kivijalassa vai internetissä. Esimerkiksi Kreikassa ja Latviassa kaikkien rahapelien ikäraja on 21 vuotta ja myös Belgia on nostamassa rahapelien ikärajoja 21 ikävuoteen. Virossa muiden rahapelien ikäraja on 21 vuotta, paitsi kivijalan lotto- ja hevospelien.

Alankomaissa alle 24-vuotiaat saavat kuluttaa internetissä vedonlyöntiin vain 100 € viikossa. Ruotsissa Svenska Spel on asettanut vuoden 2022 alusta lähtien 18–19-vuotiaille rahapelaajille 1000 SEK (97 €) kuukausittaisen talletusrajan. Talletusraja on osa nuorille suunnattua Spelkoll Plus-ohjelmaa, koska nuorilla on vähemmän ansiotuloja ja he eivät välttämättä ymmärrä rahapelaamisen seurauksia. Ahvenanmaalla PAF on asettanut 18–24-vuotiaille vuosittaiseksi tappiorajaksi 10 000 € (muille ikäryhmille tappioraja on 20 000 €).

Nuorten aikuisten suojaamisen muistilista

  • Nuoriin aikuisiin tulisi kohdistaa erityistä huomioita uudistettaessa Suomen rahapelijärjestelmää. 18–24-vuotiaat ovat täysi-ikäisiä, mutta he opettelevat elämään itsenäistä elämää tehden ajoittain vääriäkin valintoja.
  • Kaikkein haitallisimmat rahapelit ovat vapautumassa kilpailulle lisenssijärjestelmän myötä. Näiden rahapelien tiukka sääntely auttaa ehkäisemään nuorten aikuisten rahapelihaittoja.
  • Ikärajoilla on merkitystä ja ne ovat laajasti hyväksyttyjä Suomessa. Nuorten aikuisten suojaamiseksi on asetettu korkeampi ikäraja vahvoille alkoholituotteille. Samaa voisi harkita myös erityistä haittaa aiheuttavien rahapelien kohdalla nuorten aikuisten suojaamiseksi rahapelihaitoilta.
  • Nuorille aikuisille asetetut matalammat tappio-, talletus- ja kulutusrajat pienentävät tappioita ja vähentävät velkaantumista. Matalammat rajat huomioivat nuorten aikuisten rahapelaajien riski rahapelihaitoille.
  • Rahapelien markkinoinnissa ja mainonnassa on huomioitava nuorten aikuisten alttius rahapelihaitoille. Esimerkiksi Alankomaissa mainontaa ei saa kohdentaa alle 24-vuotiaille eikä muille haavoittuville väestöryhmille, ja kaikilla rahapelimainoksia näkevillä henkilöillä on oikeus olla näkemättä mainoksia.

Nuorten aikuisten rahapelaajien tappiot ovat rahapeliteollisuuden voittoja.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *