Hyvinvointialueille on juuri valittu valtuustot, jotka käytävät ylintä päätösvaltaa alueen asioissa ja päättävät esimerkiksi strategiasta ja talousarviosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suunnittelu alueilla on jo käynnissä.

Uusi arpajaislaki tuli voimaan 1.1.2022. Hyväksyessään lain, eduskunta antoi lausuman, jonka mukaan ”Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa ongelmapelaajien ja heidän läheisilleen tarjottavien erilaisten tuki- ja hoitopalvelujen saatavuuteen sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluihin.”

Eduskunnan lausuman toteutuminen ihmisten arjessa tapahtuu hyvinvointialueilla. THL tukee alueita tässä. Jokaisen hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää tuki- ja hoitopalvelut rahapeliongelmaan alueensa asukkaille, sekä pelaajille että läheisille. Palvelut järjestetään usein osana päihde-, riippuvuus- ja mielenterveyspalveluita. Nyt on hyvä aika tarkistaa, että palveluvalikko on tältä osin kunnossa. Monella alueella rahapeliongelman hoitoon on jo panostettu, mutta edelleen on useita kehittämiskohteita.

Ensimmäiseksi on rakennettava perusta:

  • Rahapeliongelma näkyy nimeltä alueen palveluvalikossa, -poluissa tai -kartastossa
  • Päihde-, riippuvuus- ja mielenterveyspalveluissa on osaamista rahapeliongelman hoidosta
  • Hyvinvointialueen tulevilla verkkosivuilla on kuvattu palvelut rahapeliongelmaan.

Samaan aikaan tulee kiinnittää huomiota näihin tärkeisiin kokonaisuuksiin:

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut nimetään ja kuvataan siten, että niihin on matala kynnys hakeutua myös rahapeliongelman ja muiden toiminnallisten riippuvuuksien vuoksi
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa tunnistetaan rahapelihaitat varhaisessa vaiheessa, osataan tehdä lyhytneuvontaa ja ohjata asiakas tarvittaessa hoitoon
  • Moniammatillinen, verkostomainen työote on käytössä erityisesti tilanteissa, joissa on useita päällekkäisiä haasteita: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, talous- ja velkaneuvonta ja muut tarvittavat palvelut asiakkaan ympärillä
  • Ei-leimaavan kielen käyttöä edistetään myös rahapeliongelman kohdalla palveluissa: ei kauhistelua tai vähättelyä vaan kohtaamista ja kuuntelua
  • Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Matalan kynnyksen tuki ja vertaistuki ovat kiinteässä yhteydessä rahapeliongelman hoitoon.

Toistaiseksi kunnat saattavat vain ohjata ihmisiä järjestöjen tukipalveluihin, eikä asiakas välttämättä saa tukea ja hoitoa kotikuntansa palveluista. Järjestöjen palvelut ovat laadukkaita ja tärkeitä julkisten palvelujen rinnalla, mutta esimerkiksi Sininauhaliiton ja A-klinikkasäätiön ylläpitämän Peluurin tarjoamassa Peli poikki -verkko- ja puhelinohjelmassa ei pystytä vastaamaan jatkuvasti liian suureen kysyntään.

Tukea osaamisen ja palvelujen kehittämiseen on tarjolla! Älä jätä pelaajia ja läheisiä selviämään yksin, vaan varmista että laadukasta tukea ja hoitoa julkisista palveluista on saatavilla ja se on helposti löydettävissä ja saavutettavissa.

Lue lisää:

Rahapeliongelman hoidon saatavuus Suomessa – kuntakyselyn tuloksia

Ammattilaisten osaamisen kehittäminen – tarjolla mm. verkkokursseja, itseopiskeluaineistoja ja täydennyskoulutusta (THL verkkosivut)

THL:n rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki käynnistänyt toimintansa (THL verkkosivut)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *