Päättäjä: haluatko luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta?

Hyvinvointi ja terveys jakautuvat väestössä yhä eriarvoisemmin, eikä kuilun kasvamiselle näy loppua. Ei ainakaan kun tarkastelee hallituksen säästötoimenpiteitä, jotka näyttävät sekä kurjistavan huono-osaisten tilannetta entisestään, että lisäävän huono-osaisten määrää.

Lienee selvää, että tilanteen korjaamiseksi tarvitaan monenlaista vaikuttamistyötä. Koordinoimani Kuluttajaparlamentti järjestöineen pyrkii osaltaan aiheuttamaan töytäisyjä oikeaan suuntaan.

Kuluttajaliiton koordinoima Kuluttajaparlamentti perustettiin viisi vuotta sitten järjestöjen yhteiseksi vaikuttamisfoorumiksi, jossa erilaiset valtakunnalliset kansalaisjärjestöt yhdistävät oman edunvalvonnan voimia jäseniensä parhaaksi. Päämääränä on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen kannoista merkittäviin kuluttajapoliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla.

Osallistuvat järjestöt edustavat muun muassa pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä sekä järjestöjä, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Siten foorumissa on tehty yhteistä edunvalvontaa erityisesti sosiaali- ja terveysalaan sekä lapsiin ja nuoriin koskeviin kysymyksiin liittyen.

Foorumissa on otettu vuosien varrella kantaa esimerkiksi verkkosivujen esteettömyyteen, alkoholimainonnan täyskieltoon, terveyskeskusten käyntimaksun poistamiseen sekä mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen. Kuluttajaparlamentin yhteisissä kannanotoissa on ajettu usein palveluiden esteettömyyttä ja yhdenvertaista saatavuutta.

Kuluttajaparlamentti edistää sosiaalista kestävyyttä

Viime vuosina foorumissa on kartoitettu ajankohtaisia kuluttajapoliittisia aiheita foorumin järjestöjen jäsenille osoitettujen kuluttajakyselyiden avulla. Foorumissa on kartoitettu muun muassa pankkipalveluiden esteettömyyttä, lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta, lasten ja nuorten kriisiavun saatavuutta sekä nyt viimeisimpänä Sipilän hallituksen säästötoimenpiteiden kuluttajavaikutuksia.

Kyselyiden avulla on saatu nostettua esille ajankohtaista ja uutta tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien ääntä on saatu nostettua esille.

On nähtävissä, että Kuluttajaparlamentissa ei ole kyse vain yksittäisiin palveluihin liittyvien epäkohtiin vaikuttamisesta, vaan laajemmin sosiaalisen kestävyyden edistämisestä.

Päättäjä: heitä aihe kehiin, niin me harkitsemme!

Vaikka foorumissa tehty selvitystyö ei ole tieteellistä tutkimustyötä, käsillä on kiistatta arvokas kuluttajapaneeli, josta kumpuaa arvokasta tietoa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Foorumi on erinomainen alusta kartoittaa esimerkiksi pitkäaikaissairaiden tai muulla tavalla toimintarajoitteisten kuluttajien tarpeita, kokemuksia palveluista tai vaikka näkemyksiä kuluttajapolitiikkatoimiin liittyen!

Uusi toimintavuosi on pian käsillä, ja siksi vastaanotamme mielellämme erilaisia ehdotuksia alkavan vuoden teemoiksi. Onko mielessäsi jokin kuluttaja-asia, jota tulisi ehdottomasti kartoittaa Kuluttajaparlamentin kuluttajakyselyiden avulla? Ehdota, niin me harkitsemme!

Lisätietoa Kuluttajaparlamentista

Tutustu myös: Osallisuuden edistäminen

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *