Päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen laitoskuntoutuksen hyödyt nähtävä laajasti – sikiön suojelua huolehtimalla äidistä kokonaisvaltaisesti

Lainsäädäntömme mahdollistaa sen, että lasta voidaan suojella jo ennen syntymäänsä. Tällöin puhutaan sikiön suojelusta, joka toteutuu huolehtimalla odottavasta äidistä. Kaikki päihteitä käyttävälle raskaana olevalle naiselle tarjotut palvelut ovat vapaaehtoisia. Pakko on huono keino ongelmien ratkaisemisessa ja uusien toimintatapojen oppimisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmämme lähtee oletuksesta, että potilas tai asiakas on aktiivinen toimija ja haluaa palvelua. Erityisesti päihderiippuvaisen kohdalla on tärkeää, että asiakas ymmärtää mihin tarpeeseen palvelut vastaavat ja että hän kokee hyötyvänsä palvelusta. Tässä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on oleellinen rooli.

Päihteitä käyttävästä raskaana olevasta naisesta huolehditaan monessa eri palvelussa. Yksi niistä on päihdekuntoutukseen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen erikoistuneet ensikodit.

Kasautuneiden ongelmien ratkaisuihin ei ole oikopolkuja

Päihteitä käyttävän naisen raskaus on aina riskiraskaus, jonka seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa HAL-poliklinikalla (Huumeet Alkoholi Lääkkeet), raskauden perusseuranta äitiysneuvolassa sekä päihdehoito päihdeklinikalla. Mukana palvelukokonaisuudessa on usein myös sosiaalihuolto. Seurannan, hoidon ja kuntoutuksen on oltava tiivistä, synkronoitua, moniammatillista ja asiakaslähtöistä. Tuleva äiti tarvitsee monenlaista hoitoa ja tukea.

Laitosmuotoinen kuntoutus on paras vaihtoehto silloin, kun avohuollon palvelut ovat riittämättömät suhteessa henkilön haasteisiin ja sosiaalista kuormaa pitää vähentää monesta eri suunnasta. Suomessa on kymmenkunta laitosmuotoista hoito- ja kuntoutuspalvelua, jotka on suunnattu päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Seitsemän Pidä kiinni® -ensikotia tarjoavat näitä palveluja. Kuntoutusjakso voidaan aloittaa raskauden aikana tai vauvan synnyttyä, yhdessä vauvan kanssa.

Runsas päihteiden käyttö, mielenterveyden häiriöt, taloudelliset haasteet, sosiaalisen ongelmat tai koettu ja tehty väkivalta ovat tyypillisiä haasteita kuntoutusjaksolle tulevilla naisilla. Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta tämä on haastava asiakasryhmä. Pitkällä kuntoutusjaksolla kaikkiin näihin asiakkaiden haasteisiin voidaan tarjota ympärivuorokautisesti apua ja tukea sekä aktivoida kaikki äitiä hyödyttävät palvelut.

Kasautuneiden ongelmavyyhtien selättäminen vie aikaa, samoin vaihtoehtoisten toiminta- ja käyttäytymismallien omaksuminen. Tiiviillä, riittävän pitkällä kuntoutusjaksolla tämä kuitenkin mahdollistuu.

Raskaana oleva päihteitä käyttävä nainen ansaitsee turvallisen ja päihteettömän ympäristön

Pidä kiinni® -ensikodeissa äiti saa tuettuna kokonaisvaltaisesti päihteettömän ja turvallisen odotusajan ja sikiö tarvitsemansa suojelun. Fyysisesti ja psyykkisesti turvallisessa odotuksessa huomio kiinnittyy sikiöön sekä odotusajan sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen pitkäaikaisten, kannustavien ihmissuhteiden avulla. Ammatillinen tuki on käytössä kriittisten hetkien tai notkahdusten aikana ja vertaistuki auttaa jaksamaan.

Odottavaa äitiä autetaan myös oman tukiverkoston kokoamisessa ja ylläpitämisessä sekä ottamaan tarjottua apua vastaan, kun hän opettelee vanhemmuuden taitoja ja tutustuu kohdussa olevaan lapseensa. Säännöllisen päivärytmin ylläpitäminen realisoituu rutiinien avulla. Monipuolinen ravinto ja lepo ovat erittäin merkityksellisiä sikiön kehittymistä ajatellen.

Yhteisölliseen kuntoutukseen tukeutuva ensikotityö vahvistaa äidin luottamusta ja sitoutumista sosiaali- ja terveyenhuollon tarjoamiin palveluihin. Tukemalla odottavaa äitiä varmistetaan syntyvälle lapselle terveyden ja hyvinvoinnin ainekset; mahdollisuus kehittyä ja kasvaa turvallisessa ympäristössä.

Raskaana olevien naisten hyvinvointiin panostaminen on yhteiskunnan etu

Suomessa on toimiva lainsäädäntö, mutta käytäntöjä pitää tehostaa ja palveluja tuntea. Päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen kuntoutuksessa konkretisoituu lakiemme kirjaus päihteettömyyden tukemisesta, ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä ja kokonaisvaltaisesta palvelusta, jossa läheisverkosto huomioidaan. Ennen kaikkea siinä konkretisoituu sikiön suojelu.

Yksilöllisten, inhimillisten, sosiaalisten ja terveydellisten hyötyjen ohella myös yhteiskunnallisesti on valtavasti hyötyä siitä, että päihteitä käyttävä odottava äiti saa oikea-aikaisen ja riittävän tuen.

Irtautuminen päihteiden käytöstä on oleellisin hyöty. Elämänmuutos tukee yhteiskunnallista osallisuutta sekä äidin ja lapsen palvelutarpeiden normalisoitumista; parhaimmillaan äiti kouluttautuu ammattiin, jonka avulla työllistyy. Yhteiskunnalle kalliit huostaanotot vähenevät merkittävästi, sillä iso osa ensikotikuntoutuksessa olleista äideistä elää päihteetöntä arkea.

On kuntien, alueiden ja yhteiskunnan etu, että päihteitä käyttäville odottaville äideille tarjotaan kokonaisvaltaista kuntoutumista edistäviä palveluja. Päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattuihin laitospalveluihin kuitenkin tullaan turhan myöhään. Vuonna 2019 ja 2020 vain kuudesosa näiden palvelujen asiakkaista aloitti kuntoutuksen jo raskauden aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisikin aktiivisemmin tarjota asiakkaille tätä vaihtoehtoa jo varhaisessa vaiheessa, matalalla kynnyksellä. Tällä turvataan vähintään se, että sikiö saa turvallisen raskausajan. Yksinään päihdehoito ja kuntoutus tai varhaisen vuorovaikutuksen tuki ei riitä. Nämä yhdistävissä ensikodissa konkretisoituu lakiemme mahdollistama sikiön suojelu.

Meille syntyy vain vähän vauvoja, siksi jokaiseen on panostettava kaikilla niillä keinoilla, joita meillä on käytettävissä. Palvelun pitäisi olla sellainen, joka on asiakkaalle helposti saatavilla, jota halutaan ja jota osataan pyytää. Ehkä jopa vaatia. Ei sellainen, johon pakotetaan.

Lue lisää aiheesta

Pidä kiinni® -ensikodit

1 kommentti

  1. Tää ei vaan toteudu. Lastensuojelutyöntekijä ei halua kirjoittaa puoltavaa lausuntoa maksusitoumusta varten ensikotiin. Ja Helsingin kaupungilla ei ole tilaa esim. Koskelan perhearviossa. Eikä avopalvelut ole riittävät. Raskaana viikolla 36 ja epätoivoinen olo! Lasu ei kuulemma voi nyt mitään koska vauva ei ole vielä syntynyt.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *