Anne Kvist

vammaisasioiden koordinaattori Vantaan kaupunki

Kirjoittajan blogeja

Verkostoituminen tuottaa onnistumisia kunnallisessa vammaispolitiikassa

4 min
Vammaissektorilla työn tekemisen tapa on monien muutospaineiden alla. Kuntien on pohdittava, miten niukkenevilla resursseilla tuetaan mahdollisimman hyvin kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Vammaisten ihmisten hyvän arjen ja toimivien palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii kunnissa monenlaisia resursseja, osaamista ja ennen kaikkea yhteistä työtä verkostoissa. Kansainvälisenä Vammaisten päivänä 3.12. vuonna 2012 Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampo ‒ Tilaa […]