Meri Koivusalo

erikoistutkija Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus -yksikkö

Kirjoittajan blogeja

Valinnanvapaudesta markkinapakkoon

5 min
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset kohti valinnanvapautta ja markkinoistamista ovat etenemässä laajasta kritiikistä huolimatta ja nopealla aikataululla. Valinnanvapauden nimissä palvelutuotanto on markkinoistettava, paitsi työterveyshuolto joka pääosin on jo markkinoilla ja jossa valinnanvapaus ei ilmeisesti ole yhtä välttämätöntä kuin julkisrahoitteisissa peruspalveluissa. Markkinoistamisen tavoite ja yritysten aseman parantaminen palvelutuottajina heijastuu myös hallituksen esityksessä. Markkinoiden luominen vaikuttaa jopa […]

Sijoittajansuoja vahvistaa ylikansallisten sijoittajien asemaa sosiaali- ja terveyspolitiikassa

6 min
EU:n ja Yhdysvaltain välistä TTIP-sopimusta on neuvoteltu vuodesta 2013 lähtien. Osa sopimuksesta on neuvoteltu jo pitkälle, mutta haasteellisia neuvottelukysymyksiä on jäänyt myös loppusuoralle. Suomessa Eduskunta on käsitellyt kevään aikana etenkin TTIP-sopimuksen sijoittajansuojaa. TTIP-sopimus on uuden sukupolven kauppa- ja investointisopimus. Se puuttuu aikaisempia sopimuksia syvemmin kansalliseen politiikkaan ja sääntelyn mahdollisuuksiin. Sopimusluonnos käsittelee tavaroiden kaupan lisäksi palveluita, investointeja, julkisia […]