Minerva Krohn

ylilääkäri Reformit, THL

Kirjoittajan blogeja

Omavalvonnalla parempaa laatua sosiaali- ja terveyspalveluihin

3 min

Meneillään on suuri sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen muutos. Jo vuosia on mietitty millainen rakenne takaisi laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Käyttäjän kokemus palvelusta syntyy kuitenkin kohtaamisista, ei rakenteista. Viranomaisvalvonnalla pyritään huolehtimaan siitä että kaikki palvelut täyttävät lain vaatimukset. Lain vaatimuksilla pyritään estämään surkea ja vaarallinen palvelu. Valvonnan tehtävä on varmistaa että nämä […]