Riitta Husso

lakimies Valvira

Kirjoittajan blogeja

Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Lukuaika2 min

Kuluva vuosi merkitsee julkisissa sosiaalipalveluissa suunnitelmallisen laatu ja asia-kasturvallisuustyön käynnistämistä. Vuoden alussa otettiin käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä kotipalvelu mukaan lukien. Uuden sosiaalihuoltolain tullessa voimaan omavalvontavelvoite koskee kaikkia julkisia sosiaalihuollon palveluja. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ovat ottaneet omavalvonnan käyttöön jo vuonna 2012. Uusi käytäntö parantaa sekä palvelujen käyttäjien että henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua palvelujen […]

Lue lisää Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen