Raskauden ehkäisystä on tehtävä päihteitä käyttäville nykyistä helpompaa

Raskauden ennaltaehkäisy on paras keino estää päihteistä sikiöille koituvia haittoja, ja siitä on tehtävä päihteitä käyttäville nykyistä helpompaa. Hyvinvointialueiden tulee luoda toimivat yhteistyörakenteet niiden palvelujen välille, joissa päihteitä käyttävät ihmiset asioivat ja joissa ehkäisyn voi saada. Raskauden ehkäisyn tulee lisäksi olla maksutonta henkilön iästä ja päihdehäiriön vaikeudesta riippumatta kaikille, joilla on päihdehäiriö.

Teoriassa ehkäisy on helppo toteuttaa, mutta todellisuudessa esteitä on monia. Maksullinen tai monimutkaisen hankintaprosessin päässä oleva ehkäisy jää helposti prioriteettilistan häntäpäähän. Ehkäisy ei ole helposti saavutettavissa, jos sen saadakseen täytyy varata aika ja mennä uuteen paikkaan, jonne vastaanotto järjestyy kenties usean viikon päähän.

Ehkäisy voidaan tuoda potilaan luo. Päihdehoitoa ja ehkäisyä tarjoavien yksiköiden tulee tehdä tässä yhteistyötä.

Ehkäisyn saaminen tulisi olla erityisen helppoa päihteitä käyttäville

Päihteet saattavat estää tai edistää raskaaksi tulemista. Vaikka päihteiden pitkäaikainen käyttö voi vähentää hedelmällisyyttä, riippuvuussairaus voi haitata kykyä huolehtia itsestä ja raskauden alkaminen voi jäädä huomaamatta.

Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksen mukaan ehkäisyn saamisen tulisi olla erityisen helppoa päihteitä käyttävälle. Suosituksen mukaan päihteiden käyttö ei ole este minkään ehkäisymenetelmän käytölle, mutta päihteitä käyttävälle kannattaa valita ehkäisymenetelmä, joka on pitkäkestoinen eikä vaadi päivittäistä muistamista. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi ehkäisykapselit ja -kierukat.

Jyväskylässä on oikopolku päihderiippuvaisten raskauden ehkäisylle

Jyväskylässä on kehitetty toimiva käytäntö päihdehoitopalvelujen ja ehkäisyneuvolan välillä. Maksuton ehkäisy tarjotaan kaikille päihdehoidossa oleville ja terveysneuvontapalveluissa asioiville. Asiakas voi valita minkä tahansa ehkäisymenetelmän – kondomeista kapseliin ja kierukkaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen mallissa päihdepalvelujen hoitaja voi varata asiakkaalle suoraan ajan lähimpään ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan esimerkiksi ehkäisykapselin asennusta varten tai kierukan ohjauskäynnille. Päihdepalveluista ohjatut asiakkaat pääsevät vastaanotolle nopealla aikataululla korvamerkityn ajanvarauksen vuoksi. Asiakas voi saapua vastaanotolle myös yhdessä saattajan kanssa vaikkapa päihdehoidon osastojakson aikana.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada samassa yhteydessä lähete seksitautitesteihin ja kotona tehtävä raskaustesti. Samat palvelut ovat saatavilla myös matalan kynnyksen terveysneuvontapalvelu Visiitistä, joka tavoittaa paljon sellaisia päihdehäiriöstä kärsiviä, jotka eivät ole kiinnittyneet mihinkään muuhun palveluun. Esimerkiksi aktiivinen, vaikea riippuvuus, samanaikaiset mielenterveyden ongelmat, vastikkeellinen seksi ja asunnottomuus asettavat tämän asiakasryhmän erityisen haavoittuvaiseen asemaan.

Yhden luukun taktiikka käyttöön joka puolella Suomea

Muuallakin Suomessa tulee kehittää helposti saavutettava palveluketju raskaudenehkäisyn tarjoamiseksi päihderiippuvaiselle. Ehkäisyn tulee jalkautua päihdepalveluihin, joissa ehkäisyn tarvitsijat asioivat. Esimerkiksi opioidikorvaushoito tai päihdekuntoutus ovat hyviä kohtia laittaa elämää kuntoon myös raskauden ehkäisyn osalta.

Toimiva ehkäisy tukee myös hedelmällisyyden säilyttämisessä. Päihteitä käyttävän raskaus tulisi suunnitella etukäteen. Parasta on, jos tulevien vanhempien elämäntilanne on jo raskauden alkaessa vakaa ja päihderiippuvuus hyvässä hoitotasapainossa. Toimiva ehkäisy antaa aikaa hoidolle ja elämäntilanteen parantamiselle turvallista raskautta ja vanhemmuutta varten.

Lisätietoja:

Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suositus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *