Koulujen päättyminen ja kevätjuhlat lähestyvät. Jos olit ajatellut ostaa alaikäiselle lahjaksi arvan, niin nyt kannattaa miettiä löytyisikö jokin parempi vaihtoehto. Etukäteen ei voi tietää kenen kohdalla rahapelaamisesta tulee ongelma.

Rahapeliongelman selkeä riskitekijä on pelaamisen aloittaminen nuorena.

Jopa 41 prosenttia 15–17-vuotiaista oli pelannut vähintään yhtä rahapelityyppiä vuonna 2019 siitä huolimatta, että rahapelaamisen ikäraja on Suomessa 18 vuotta, kertoo uuden tutkimuksemme aineisto. Julkaisimme tutkimuksen päätulokset viime tiistaina.
Tiedote 21.4.2020: Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt – peliongelmat ovat yhtä yleisiä kuin ennenkin

Arpojen raaputtaminen yleistyy jälleen alaikäisillä

Alaikäisten kolme yleisimmin pelaamaa pelityyppiä olivat aineiston mukaan Veikkauksen arpapelit (31 %), Ruotsin ja Viron laivoilla pelattavat PAF:n pelit (13 %) ja Veikkauksen raha-automaattipelit muualla kuin kasinolla (12 %).

Lähes joka viides (18 %) alaikäisistä oli pelannut useampaa kuin yhtä rahapelityyppiä. PAF eli Ålands Penningautomatförening tuottaa rahapelit Ahvenanmaalla ja laivoilla.

Veikkauksen arpapelien pelaaminen on yleistynyt alaikäisillä vuodesta 2015 vuoteen 2019. Pidemmällä aikavälillä muiden pelityyppien pelaaminen on puolestaan vähentynyt (ks. kuvio alla). Kun 16 prosenttia alaikäisistä oli pelannut arpapelejä vuonna 2015, niin vastaava osuus vuonna 2019 oli 31 prosenttia.

Veikkauksen arpapeleillä tarkoitetaan sekä pahvisia raaputusarpoja että nettiarpoja. Alaikäiset pelasivat pääosin pahvisia raaputusarpoja vuonna 2019.

Alla oleva kuvio kertoo, että alaikäisten, 15–17-vuotiaiden suosiman viiden rahapelityypin pelaaminen on mukavasti vähentynyt pitkällä aikavälillä, mutta aivan viime vuosina Veikkauksen arpapelien pelaaminen on taas lisääntynyt.

Alaikäisten pelaajien osuus ei muuttunut vuoden 2015 jälkeen

15–17-vuotiaiden pelaajien osuus väheni vuodesta 2007 vuoteen 2015, mikä johtunee vuosina 2010/2011 tehdystä rahapelaamisen ikärajan nostosta 15 vuodesta 18 ikävuoteen. Toisaalta alaikäisten rahapelaajien osuus ei muuttunut vuodesta 2015 vuoteen 2019. Tämä selittyy paljolti raaputusarpojen pelaamisen lisääntymisellä.

Alaikäisten pelaaminen entistä satunnaisempaa

Alaikäisten rahapelaaminen on kuitenkin entistä satunnaisempaa ja pelattujen pelityyppien määrä on vähäisempi. Tämä on hyvä uutinen, sillä runsas ja useiden pelityyppien pelaaminen liittyy rahapeliongelmaan.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että rahapeliongelmat vähenevät ja viikoittain rahapelejä pelanneiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus laskee vuoteen 2025 mennessä.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 tutkimuksessa rahapeliongelmia kokeneiden alaikäisten osuus oli niin pieni, ettei tuloksia voida luotettavasti esittää. THL:n vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn perusteella viikoittain pelanneiden osuus oli laskenut vuodesta 2017 7,1 prosentista 4,6 prosenttiin.

Veikkauksen pelien pakollista tunnistautumista laajennettava

Arpajaislaissa on säädetty, että Veikkauksen pelien pakollinen tunnistautuminen tulee hajasijoitettuihin raha-peliautomaattipeleihin (kaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa, huoltoasemilla) vuoteen 2022 mennessä. Veikkaus on ilmoittanut, että se aikoo omaehtoisesti aikaistaa sitä vuodella.

Arpajaislain uudistus on käynnistynyt: osana sitä arvioidaan pakollisen tunnistautumisen laajentamista myös muihin rahapeleihin ja ympäristöihin. Se on keino puuttua alaikäisten pelaamiseen.

THL on seurannut suomalaisten rahapelaamista vuodesta 2007 lähtien neljän vuoden välein 15–74-vuotiaille. Vuonna 2019 tutkimukseen osallistui 3994 suomalaista. Tilastokeskus teki haastattelut puhelinhaastatteluina. THL teki tutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. STM myös rahoitti tutkimuksen (arpajaislaki 52 §). THL julkaisi tutkimuksen tulokset ensimmäiset tulokset 21.4.20.

Lue lisää:

Salonen ym. Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL, Tilastoraportti 8/2020.

STM. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:19.

THL. Kouluterveyskysely 2019.

Raitasalo & Härkönen. Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen : ESPAD-tutkimus 2019. THL, Tilastoraportti 40/2019.

Kinnunen ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. STM raportteja ja muistioita 2019:56.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *