Sukupuolineutraalius on illuusio – sukupuolella on monia merkityksiä!

Sukupuolelle annetaan yhteiskunnassa monia merkityksiä. Sukupuolen monista merkityksistä kertovat hyvin viimeaikaiset keskustelut muun muassa tasa-arvoisesta avioliittolaista, Anttilan lelukuvastosta tai Perussuomalaisten Nuorten #tyttö_poika-kampanjasta.

Selväksi on tullut, että monet tahot haluavat edelleen puolustaa tarkkaa ja selvärajaista sukupuolieroa naisten ja miesten välillä.

Tämä on mielenkiintoista, sillä sukupuoliero ei ole lainkaan tarkka ja selvärajainen. Se on pikemminkin täynnä monimuotoisuutta myös silloin kun katsotaan biologiaa, anatomiaa tai kromosomeja.

Sukupuolen moninaisuus ympärillämme on totta ja erityisen totta se on kaikille niille, joiden kokemus omasta sukupuolesta ei vastaa syntymässä määrättyä tai toisten katseessa hänelle määrittyvää sukupuolta.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän

Sukupuolen moninaisuus on totta myös tasa-arvolaissa. Laki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella ja velvoittaa viranomaisia ja kouluja ennaltaehkäisemään syrjintää.

Sukupuoli-identiteetti on meillä kaikilla, mutta tässä lainkohdassa viitataan esimerkiksi trans-, inter- tai muunsukupuolisiin. Sukupuolen ilmaisusta puolestaan puhutaan yleisesti transvestisuuden yhteydessä.

Vaikka sukupuolen moninaisuus yhdistetään usein sukupuolivähemmistöihin, sillä voi kuvata jokaisen kokemusta omasta sukupuolestaan sekä ylipäänsä sukupuolen moninaisia ilmenemismuotoja, tyylejä, kulttuureja ja merkityksiä yhteiskunnassa.

Sukupuolella on merkitystä

Kahtiajakautunut sukupuolikäsitys on monissa suhteissa rajoittava. Toisinaan on hyvä tarkastella, miltä maailma näyttää erikseen naisten ja miesten näkökulmista, ja millaisia merkityksiä naisena ja miehenä olemiseen liitetään: Millaiset ominaisuudet nähdään hyvällä johtajalla? Millä kriteereillä arvioidaan nais- ja miestyöntekijää tai tyttö- tai poikaoppilasta? Mitä heiltä odotetaan ja mistä heitä kiitetään? Millaisia haasteita, kynnyksiä ja uhkia tai toisaalta etuoikeuksia ja mahdollisuuksia he kohtaavat?

Kulttuurista asennetta kuvastavat erilaiset sosiaaliset tilanteet, joissa sukupuolten välille luodaan hierarkiaa. Miehen arvovaltaa voidaan murentaa tai tehdä hänet naurunalaiseksi kutsumalla häntä ”neidiksi”. Naisen arvon taas katsotaan kohoavan, jos häntä tituleerataan ”hyväksi jätkäksi”.

Sukupuolieroa ja sukupuolten välistä hierarkiaa halutaan siis edelleen ylläpitää. Elämme kuitenkin samaan aikaan yhteiskunnassa, jossa sukupuolen merkitys kielletään monella tapaa. Ideaalina on neutraali yksilöllinen kohtelu.

Sukupuolineutraalius on kuitenkin illuusio ja saattaa ylläpitää perinteisiä sukupuolikäsityksiä, joita näennäisen neutraaliuden vuoksi on vaikeaa havaita.

Sukupuolemme on moninainen

Sukupuolineutraalin sijaan asioita tulee tarkastella sukupuolisensitiivisesti, eli sukupuolistereotypioita, -oletuksia ja -odotuksia tunnistaen. Sukupuolisensitiivisyyden avulla voi paremmin nähdä sen ympäröivän moninaisuuden, mutta myös ne rajoittavat rakenteet, joiden keskellä elämme. Sen avulla voidaan myös varmistaa, ettemme jää rakenteiden vangeiksi.

Me kaikki olemme sukupuoleltamme moninaisia, mutta toiset ovat sitä enemmän hyväksytyllä tavalla. Siihen, mitä pidämme hyväksyttynä ja normaalina, voimme kaikki vaikuttaa. Siinä ei tarvita kampanjoita, joissa kerrotaan yhä uudelleen osalle ihmisistä, etteivät he ole oikeanlaisia, arvokkaita tai hyväksyttyjä sellaisina kuin he ovat. Siinä tarvitaan juuri päinvastaista.

Lue lisää:

Sukupuolen moninaisuus thl.fi’ssä

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *